Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) – multimodalni pristup

ADHD - Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću – ADHD (od engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja dječje i adolescentne dobi. To je kognitivni i bihevioralni poremećaj koji karakteriziraju hiperaktivnost, impulzivnost i nedostatak pozornosti. Dijagnoza se postavlja na temelju preporuka Diagnostic and Statistical Manuala (DSM-IV) i International Classification Disordersa (ICD-10). Simptomi se javljaju prije sedme godine života, četiri su češći u dječaka nego u djevojčica i moraju trajati najmanje šest mjeseci u okviru dviju različitih životnih sredina. U dijagnosticiranju i terapiji ADHD-a sudjeluje multidisciplinarni tim uz povezanost i suradnju roditelja, učitelja odnosno odgajatelja. Uzrok poremećaja još nije otkriven, ali su poznati nepovoljni okolinski čimbenici, utjecaj nasljeđa i različite promjene mozga, koje se mogu detektirati suvremenim slikovnim neuroradiološkim pretragama. Najbolji rezultati u liječenju djece s ADHD-om postižu se istodobnom primjenom odgovarajućih lijekova i različitih psihosocijalnih i psihoedukacijskih pristupa. U radu se potanko opisuju i objašnjavaju postupci u liječenju i naglašava važnost edukacije roditelja i okoline o prirodi bolesti, kako bi se okolina što bolje prilagodila djetetu. Ignoriranje ovog poremećaja kao i izostanak optimalnog liječenja ima razarajuće posljedice na djetetov razvoj, kočeći ga u njegovom školovanju i formiranju u zdravo društveno biće.
Ključne riječi: POREME]AJ POMANJKANJA PAŽNJE S HIPERAKTIVNOŠ]U – dijagnostika, liječenje; MULTIMODALNO LIJEČENJE – metode
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: M. Jurin, S. Sekušak-Galešev
Referenca rada:
DOI:

Opširnije