Međuodnos epileptičkih i neepileptičkih napadaja u dječjoj dobi

U radu je opisan problem razlikovanja neepileptičkih i epileptičkih napadaja kod djece koja imaju interiktalno epileptiformno abnormalan EEG. Prikazano je vlastito iskustvo s dugotrajnim video EEG monitoriranjem (DVEM). Opisana je tehnika DVEM-a, objektivne i subjektivne poteškoće primjene kod djece. Potvrđena je korist DVEM-a kod učestalih neepileptičkih i epileptičkih napadaja, dok se kod rijetkih napadaja DVEM nije pokazao korisnim. U praktičnom radu dobro je kombinirati neurološke metode za razlikovanje neepileptičkih i epileptičkih napadaja, češće rabiti DVEM prije početka primjene potencijalno toksičnih antiepileptičkih lijekova. To je osobito važno kod autistične, mentalno retardirane i neurološki oštećene djece i one s refrakternim epilepsijama. Pravodobno dijagnosticiranje neepileptičkih napadaja uz pravodobnu primjenu odgovarajućeg liječenja svakako će poboljšati njegov konačni ishod. Klinička procjena i praćenje razvoja poremećaja i dalje je neizostavna metoda , jer procesi djetetova rasta i razvoja mogu utjecati na kliničke manifestacije poremećaja.
Ključne riječi: EPILEPSIJA – dijagnostika; KONVULZIJE – dijagnostika; VIDEO-ELEKTROENCEFALOGRAFIJA – metode
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: Lj. Popović Miočinović, K. Bošnjak Nađ, G. Paškov Dugandžija
Referenca rada:
DOI:

Opširnije