Polimorfizmi gena za citokine, perinatalna infekcija i cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza je najčešća neurološka bolest u djece, uzrokovana neprogresivnim oštećenjem mozga u razvoju. Etiologija i patogeneza razvoja cerebralne paralize nepoznata je u velikom broju slučajeva. Danas se smatra da je jedan od vodećih uzroka cerebralne paralize prijevremeni porođaj, dok se samo u manjeg broja oboljelih od cerebralne paralize nastalo neurorazvojno odstupanje može povezati s hipoksijom nastalom tijekom porođaja. Tijekom posljednjeg desetljeća pokazalo se da su prijevremeni porođaj i komplikacije u novorođenčeta najčešće posljedica klinički neprepoznate – subkliničke - intrauterine infekcije. Mikroorganizmi, odnosno njihovi produkti i endotoksini u fetusu, potiču ekspresiju gena za citokine, lučenje citokina i sistemski upalni odgovor koji se naziva FIRS (od engl. Fetal Inflammatory Response Syndrome). Pokazalo se da je FIRS glavni čimbenik koji može inducirati početak prijevremenog porođaja. Odnos između proupalnih i protuupalnih citokina u mozgu novorođenčeta kritičan je čimbenik nastanka oštećenja mozga. Težina neuromotornog odstupanja ne ovisi isključivo o težini hipoksično-ishemičkog oštećenja, već je rezultat kompliciranih interakcija većeg broja etioloških čimbenika i genetske predispozicije pojedinca na osnovi genotipa polimorfizama gena za proupalne i protuupalne citokine.
Ključne riječi: CEREBRALNA PARALIZA – etiologija; SINDROM SISTEMSKOG UPALNOG ODGOVORA – imunologija; CITOKINI – genetika; POLIMORFIZAM JEDNOG NUKLEOTIDA; KOMPLIKACIJE U TRUDNO]I IZAZVANE INFEKCIJOM
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: Lj. Kipke Sabol, F. Sabol H. Kapitanović Vidak, Z. Grubešić, S. Kapitanović
Referenca rada:
DOI:

Opširnije