Krivulje rasta Svjetske Zdravstvene Organizacije za djecu predškolske dobi - standardi za 21. stoljeće

SZO je tijekom 2006. i 2007. godine objavio nove krivulje rasta za djecu od rođenja do 5. godine života. Novi standardi rasta proizišli su iz prospektivne longitudinalne i dijelom transverzalne 6-godišnje studije, koja je temeljena na multicentričnom i multietnič kom uzorku zdrave dojene djece iz 6 odabranih svjetskih centara. Namjera istraživača bila je napraviti krivulje koje će služiti kao standard za svu djecu, tj. opisivati rast zdrave djece koja ispunjavaju svoj puni genetski potencijal u optimalnim okolišnim uvjetima. Dodatna novina jest uvođenje miljokaza motoričkog razvoja uz antropometrijske standarde.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 52, No 2, travanj - lipanj 2008
Autori: N. Nenadić, J. Grgurić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije