Dijagnostički postupnik za recidivirajuću abdominalnu bol u djece

Djeca koja boluju od recidivirajućih abdominalnih bolova vrlo su raznolika skupina bolesnika. Organski, psihogeni i funkcionalni uzroci poremećaja preklapaju se u većoj ili manjoj mjeri, otežavajući dijagnozu i liječenje. Doprinos Rimskih kriterija je u definiranju simptoma koji pomažu pri dijagnostici funkcionalnih poremećaja i na taj način smanjuju broj nepotrebnih pretraga. Svrha ovog postupnika je pomoći liječnicima u dijagnostici i liječenju djece s recidivirajućim abdominalnim bolovima.
Ključne riječi: ABDOMINALNA BOL - etiologija, dijagnoza, liječenje; POSTUPNICI; RECIDIV
Kategorija: Postupnik
Broj: Vol. 52, No 2, travanj - lipanj 2008
Autori: J. Grgurić, M. Hegeduš-Jungvirth, G. Palčevski, Z. Mišak, M. Peršić, I. Barbarić, M. Dujšin, N. Jelić, Z. Jurčić, S. Kolaček, Lj. Pinotić, D. Radman, D. Tješić-Drinković, J. Vuković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije