Epidemiološke i klinike značajke tuberkuloze u djece dobi do sedam godina liječene u Dječjoj bolnici Srebrnjak

U razdoblju od 1. siječnja 2000. godine do 31. prosinca 2007. godine liječeno je 40-ero djece s utvrđenom tuberkulozom u dobi od 0 do 7 godina. Iz Zagreba i Zagrebačke županije liječeno je 30%, a iz drugih županija 70% bolesnika. @enskih bolesnika bilo je 60%. Od 0. do 4. godine života bila je većina (75%). Pozitivan unutarobiteljski kontakt utvrđen je kod 87,5% bolesnika. Od primarne plućne tuberkuloze liječeno je 65%, a od postprimarne tuberkuloze 35% bolesnika. Svi su bili BCG-irani, a ožiljak je imalo 82,5% bolesnika. Značajno pozitivan tuberkulinski test nađen je kod 87,5% bolesnika. Simptome bolesti imalo je 62,5% bolesnika, a pozitivan auskultacijski nalaz na plućima imalo je njih 37,5%. Tuberkuloza je radiološki potvrđena u 95% bolesnika, bronhoskopski kod njih 17,5%, a pozitivnu kulturu na mikobakterij tuberkuloze imalo je 55% bolesnika. Ovo je istraživanje pokazalo da su podatci o izloženosti infekciji unutar obitelji, pozitivan tuberkulinski test te pozitivan radiološki nalaz bili ključni u dijagnostici tuberkuloze u djece.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 52, No 2, travanj - lipanj 2008
Autori: M. Raos, J. Marković, S. Dodig
Referenca rada:
DOI:

Opširnije