Tuberkuloza u dječoj dobi na području Slavonskog Broda

Nakon Domovinskog rata na području Brodsko-posavske županije posvećivala se pozornost tuberkulozi u dječjoj dobi. U desetogodiš njem razdoblju od 1993. do 2003. godine u Općoj bolnici »Dr. Josip Benčević» u Slavonskom Brodu ukupno je hospitalizirano 19 623-je djece mlađe od 18 godina iz Slavonskog Broda i pripadajućih sela Brodsko-posavske županije, a zbog sumnje na tuberkulozu hospitalizirano je 271 dijete (1,38 %) – bilo zbog poznatog kontakta s tuberkuloznim bolesnikom (skupina A, 142-je djece), bilo zbog simptoma i znakova koji su upućivali na tuberkulozu (skupina B, 129-ero djece). Postavljene otpusne dijagnoze bile su: TBC-kontakt, tj. kontakt s osobom oboljelom od tuberkuloze uz normalan klinički nalaz u 46-ero djece (16,9%), latentna tuberkulozna infekcija u 108-ero djece (39,8%), specifična hilarna limfadenopatija u 60-ero (22,1%), primarna plućna tuberkuloza u 49-ero (18,1 %) te postprimarna tuberkuloza u 8-ero djece (3,0%). Mikobakterij tuberkuloze je izoliran kod 19-ero od 117-ero djece (16,2%) u koje je klinički utvrđena bolest. Izvor infekcije najčešće su bili članovi obitelji (53,1%). Broj djece upućene u bolnicu zbog sumnje na tuberkulozu povećao se od 3-je u 1993. godini na 59-ero u 2003. godini. Porast broja djece hospitalizirane zbog sumnje na tuberkulozu na području Brodsko-posavske županije odraz je povećane opasnosti od tuberkuloze zbog ratnih zbivanja u Hrvatskoj i u susjednoj Bosni i Hercegovini (1991.– 1995.) i pogoršanja socijalno-ekonomskog stanja u poslijeratnom razdoblju te povećane pozornosti epidemiologa i liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 52, No 2, travanj - lipanj 2008
Autori: B. Kljaić-Bukvić, M. Blekić, K. Radmilović, A. Latić, M. Petanović, M. Ferić Miklenić, M. Boranić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije