Traume mliječnih zuba i njihove najčešće posljedice

Traume u razdoblju mliječne denticije mogu prouzročiti i oštećenja na trajnim nasljednicima, pa je nužno na vrijeme postaviti dijagnozu, pružiti adekvatnu terapiju i tijekom dužeg razdoblja pratiti pacijenta. Problematika ozljeda zubâ danas je zbog stalnog porasta ovih ozljeda zauzela važno mjesto u pedodonciji. Unatoč velikoj regenerativnoj sposobnosti mladih osoba, zubi pogođeni traumom podložniji su raznim promjenama na trajnim zubima, zbog čega ovu problematiku treba timski obrađivati. Roditelje treba upoznati s najosjetljivijom dobi za traume mliječnih zuba te najučestalijim mjestom i načinom njihova nastanka. Napose bi edukativna predavanja trebalo posvetiti djeci u vrtićima i školama te pedagoškim radnicima, što bi pridonijelo većoj brizi u igri, sportu i drugim aktivnostima u dječjoj dobi uz značajno smanjenje učestalosti zubnih trauma.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 42, No 3,4 srpanj - prosinac 1998
Autori: O. Lulić-Dukić, D. Radionov, D. Buković, Ž. Verzak, I. Bagić
Referenca rada:
DOI: