Vršni ekspiratorni protok zraka (PEF) u praćenju djece s astmom

Ovim radom željeli smo ispitati postoji li povezanost između simptoma astme i dnevne varijabilnosti vršnog ekspiratornog protoka zraka (PEF) u djece astmatičara prije započinjanja terapije astme te kakav je učinak jednogodišnje protuupalne terapije na jutarnju vrijednost PEF-a i njegovu dnevnu varijabilnost. Pratili smo četrdesetero djece s trajnom astmom, 26 dječaka i 14 djevojčica, u dobi od 6,7 do 17,3 godina (srednja vrijednost dobi 10,3 godine), dva tjedna prije započinjanja trajne terapije te godinu dana tijekom terapije inhalacijskim kortikosteroidima. Rezultati su pokazali statistički značajnu pozitivnu povezanost između srednje vrijednosti zbroja simptoma astme i srednje vrijednosti dnevne varijabilnosti PEF-a (r=0,92), signifikantnu na razini p<0,001 te negativnu povezanost između srednje vrijednosti jutarnjeg PEF-a i zbroja simptoma astme (r =-0,87), uz signifikantnost korelacije na razini p<0,001 u razdoblju od 14 dana praćenja prije započinjanja terapije. Tijekom godinu dana liječenja srednja vrijednost jutarnjeg PEF-a je značajno porasla (p<0,001), uz značajni pad varijabilnosti istog (p<0,001). Između varijabilnosti i jutarnje vrijednosti PEF-a tijekom jednogodišnje terapije nađena je statistički značajna negativna povezanost (r =-0,91; p<0,0001). Metoda mjerenja vršnog protoka zraka u ekspiriju uvedena je prije mnogo godina, ali smatramo da se još i sad nedostatno primjenjuje. Stoga smo željeli upozoriti na značenje mjerenja PEF-a, osobito na praćenje njegove dnevne varijabilnosti u djece s astmom, kao na jednostavnu, objektivnu metodu za praćenje varijabilne opstrukcije u dišnim putovima astmatičara te kao takve korisne metode, kako u postavljanju dijagnoze astme tako i u praćenju učinkovitosti primijenjene terapije.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 52, No 2, travanj - lipanj 2008
Autori: B. Čičak, E. Verona, I. Mihatov Štefanović
Referenca rada:
DOI:

Opširnije