Sarcoma Ewing na rebru – prikaz bolesnika

Ewingov sarkom je jako maligni koštani tumor koji je prvi put u literaturi opisao J a m e s E w i n g 1921. godine (1). Ewingov sarkom se obično javlja u dječjoj ili ranoj adolescentnoj dobi, s najvećom učestalošću između 10. i 20. godine života, premda se može javiti i kod mlađe i starije životne dobi. Najučestalije se javlja u području zdjelice, natkoljenične i nadlaktične kosti te rebara. Ewingov sarkom je po učestalosti pojavljivanja drugi tumor koštanog tkiva kod djece i najmaligniji koštani tumor dječje dobi. Učestalost obolijevanja je 0.3 bolesnika na 1.000.000 djece mlađe od 3 godine i 4.6 djece na 1.000.000 mladih ljudi između 15 i 19 godina života. Prosječna učestalost obolijevanja je ispod 2 bolesnika na 1.000.000 djece na godinu. Odnos muške i ženske djece koja obolijevaju je 1.5:1 (2-6). Preživljavanje kod lokaliziranog tumora je 60-70% oboljelih, 30% preživljavanje je s metastazama po plućima te preživljavanje manje od 10% je s metastazama na drugim mjestima (7, 8). Prikazujemo osmogodišnju djevojčicu s Ewingovim sarkomom na rebru.

UDK 616-053.2; 543.657
Ključne riječi: EWINGOV SARKOM – dijagnoza, liječenje; KOŠTANI TUMORI – dijagnoza, liječenje, REBRA UVOD

Ewingov sarkom je po učestalosti pojavljivanja drugi tumor koštanog tkiva kod djece i najmaligniji koštani tumor dječje dobi. Po učestalosti je prvi osteosarkom. Prosječna učestalost obolijevanja je ispod 2 bolesnika na 1.000.000 djece na godinu. Odnos muške i ženske djece koja obolijevaju je 1.5:1. Najučestalije se javlja u području zdjelice, natkoljenične i nadlaktič ne kosti te rebara. Može se pojaviti i na kostima glave, ključnim kostima te u području ramena i kukova. Odmah nakon obavljene obrade treba početi s multimodalnim liječenjem. Nakon biopsije i postavljanja dijagnoze slijedi preoperativna kemoterapija a potom radikalni operativni zahvat, postoperativna kemoterapija i radioterapija kod bolesnika višeg rizika bolesti. Prognoza samog tumora je dosta dubiozna i ovisi o vremenu koje je bilo potrebno za postavljanje dijagnoze, volumenu primarnog tumora, proširenosti same bolesti i početka liječenja (8, 9). Metastaze su najčešće u području ostalih kostiju i koštane srži i plućima, a manje učestale metastaze su u području CNS-a i limfnih čvorova. Prognoza prema studijama ( EICESS) uz adekvatno liječenje ovisi o udaljenim metastazama. Trogodišnje preživljavanje od 66% je zamijećeno kod bolesnika s tumorom koji je lokaliziran, 43% kod djece s metastazama u plućima kod dijagnoze bolesti te 29% kod djece koje imaju ostale metastaze. Veliki tumor koji je primarno smješten u području zdjelice ima lošu prognozu (10-12).

PRIKAZ BOLESNIKA
Osmogodišnja djevojčica se iz punog zdravlja u ožujku 2005 godine javlja nadlež nom pedijatru zbog opće slabosti, febriliteta, znojenja i bolova na lijevoj strani prsnoga koša. Febrilitet i opća slabost smatrani su virozom, a bolovi u prsnom košu posljedicom intenzivnog rasta. Lije- čena je antibiotskom terapijom, ali kako nije dolazilo do poboljšanja stanja, učinjen je RTG prsnoga koša i pronašlo se zasjenjenje na lijevoj strani. Od prvih simptoma do učinjenog RTG prsnoga koša prošla su 2 tjedna. Upućena je u nadležnu bolnicu, koja je izvan naše države, gdje je nastavljena daljnja obrada te je obavljen UZV prsišta a potom i CT prsnoga koša. Radi daljnje i bolje dijagnostike učinjen je spiralni CT prsnoga koša s kontrastom te se pronašla solidna, manjim dijelom cistič na i nekrotična masa veličine 8x5x7 cm u torakalnoj šupljini na lijevoj strani. Tvorba se širila od bifurkacije bronha sve do ošita. Indiciran je operativni zahvat te se obavila torakotomija na lijevoj strani. U torakalnoj se šupljini našlo oko 500 ml sukrvavog sadržaja, koji se uklonio i poslao na citološku analizu. Pronašla se tumorozna masa koja je veličinom odgovarala dimenzijama dobivenim na CT snimkama. Tumor je infiltrirao torakalnu stijenku u visini VII. i VIII. rebra lijeve strane te komprimirao pluća. Tumorozno tkivo je uklonjeno u cijelosti, ali bez radikalne resekcije stijenke prsnoga koša ili resekcije rebara koji su mogli biti zahvaćeni tumorom. Patološki nalaz je govorio u prilog Ewingovog sarkoma.
Od travnja 2005. liječi se na onkološ kom odjelu naše klinike te je započeto liječenje prema protokolu Euro Ewing 99. Djevojčica je primila 6 ciklusa VIDE kemoterapije (vincristin, ifosfamid, doxorubicin, etoposid) i 7 ciklusa VAI kemoterapije (vincristin, actimomycin D, ifosfamide) te je provedena terapija zračenjem. Nakon kemoterapije, a prije zračenja, obavio se CT prsnoga koša na kojem su se našli povećani limfni čvorovi medijastinuma uz inhomogenu strukturu uz znakove koštane destrukcije u području VIII. rebra. Provedena je adjuvantna radioterapija područja lijevog hemithoraxa izravnim elektronskim snopom energije 14 MeV uz uporabu bolusa od 0,5 cm. Primijenjena je tumorska doza od 50 Gy u 25 frakcija. Kontrolni CT prsnoga koša nakon zračenja nije bitno drukčiji od nalaza prije zračenja (13).
Kako je došlo do očitog lokalnog recidiva osnovne bolesti, indiciran je operativni zahvat. Prema CT nalazu tumorom je sad bilo zahvaćeno samo VIII. rebro bez promjena unutar prsnoga koša. Dodatnim pretragama (scintigrafija kostura tehnecijem i citološka analiza koštane srži) nije se našlo znakova metastaza. Učinjena je torakotomija lijeve strane po starom ožiljku te se u cijelosti uklonilo VIII. rebro zahvaćeno tumorom (slika 1). Meke česti oko samog tumora nisu bile zahvaćene, jer tumor nije probio makroskopski periost rebra. Kako je to bila resekcija samo jednog rebra, nije bilo potrebe za opsežnim rekonstruktivnim zahvatima prsnoga koša. PHD nalaz – tumorsko tkivo građeno od atipičnih stanica s okruglim hiperkromatskim jezgrama i oskudnim citoplazmama uz naznačenu jaku mitozu, tumorske mase tvore veliku difuznu masu, tumor infiltrira između koštanih gredica, nešto ga ima i u periostu. PHD nalaz je govorio u prilog Ewingovog sarkoma. Postoperativni tijek je bio uredan, rana je uredno zacijeljela te je djevojčica upu- ćena na daljnje liječenje na onkološki odjel.

RASPRAVA I ZAKLJUČAK
Iz navedenog prikaza slučaja možemo zaključiti da vrlo ozbiljno moramo pristupiti svim simptomima koje imaju bolesnici, a koji su često nespecifični. Sve bolove treba ozbiljno shvatiti te odmah obaviti svu potrebnu slikovnu dijagnostiku: klasič ni Rtg zahvaćenog područja, a potom u slučaju suspektnog nalaza i CT zahvaćene regije te scintigrafiju kostura (14). Naj- češće posrijedi neće biti ništa ozbiljno, ali moramo prevenirati i što prije dijagnosticirati ozbiljna oboljenja koja se mogu skrivati iza banalnih simptoma. Tumori stijenke prsnoga koša se rijetko viđaju kod djece. Rana biopsija promjena na stijenci prsnoga koša daje pouzdanu dijagnozu te omogućava daljnju adekvatnu i pravodobnu terapiju, a kirurški tretman je postao ravnopravan dio u terapiji tih tumora. Prije početka liječenja nužna je i citološ ka analiza koštane srži. Ne postoji specifičan tumorski marker za Ewingov sarkom. Kirurška terapija mora biti agresivna do zdravih resekcijskih površina, osobito kod recidiva bolesti. Unatoč adekvatnoj i agresivnoj terapiji 30-40% bolesnika ima lošu prognozu, a osobito oni kod kojih je došlo do metastaziranja osnovne bolesti. Bolesnici kod kojih dođe do recidiva bolesti 2 ili više godina nakon završene terapije imaju prognostički bolju prognozu od recidiva prije 2 godine (15). U okviru terapije samog tumora uvijek je potrebno i kirurško liječenje, koje može biti različitog intenziteta. Kad je potrebna resekcija jednog rebra, nije potrebno rekonstrukcijsko liječenje nastalog deformiteta (16, 17). Ako treba radikalno resecirati nekoliko rebara, potrebno je učiniti rekonstrukciju nastalog defekta, najčešće s mrežicom Goretex. Ako tijekom bolesnikova rasta dođe do skolioze, treba zamijeniti materijal koji je primjeren stasu bolesnika (16-18).
Ewingov sarkom je primjer gdje se samo multidisciplinarnim pristupom lije- čenju može doći do adekvatne dijagnoze i liječenja te pružanja bolesnicima veće mogućnosti za konačno izlječenje.

LITERATURA
1. Ewing J. Diffuse entothelioma of bone. Proc N Y Pathol Soc 1921;21:17-24.
2.Saenz NC, Hass DJ, Meyers P, Woliner N. Pediatric chest wall Ewing’s sarcoma. J Pediatr Surg 2000;35:550-5.
3. Shamberger RC, Grier HE, Weinstein HJ, Perez- Atayde AR, Tarbell NJ. Chest wall tumors in infancy and childhood. Cancer 1989;63:774-85.
4. Shamberger RC, Grier HE. Ewing’s sarcoma/primitive neuroectodermal tumor of the chest wall. Semin Pediatr Surg 2001;10:153-60.
5. Dang NC, Siegel SE, Phillips JD. Malignant chest wall tumors in children and young adults. J Pediatr Surg 1999;34:1773-8.
6. Marec-Berard P, Philip T. Ewing sarcoma:the pediatrician’s point of view. Cancer 2004;42:477-80.
7. Shankar AG, Ashley S, Craft AW, Pinkerton CR. Outcome after relapse in an unselected cohort of children and adolescents with Ewing sarcoma. Med Pediatr Oncol 2003;40:141-7.
8. Fuchs B, Valenzuela RG, Inwards C, Sim FH, Rock MG. Complications in long-term survivors of Ewing sarcoma. Cancer 2003;98:2687-92.
9. Gross JL, Younes RN, Haddad FJ, Deheinzelin D, Pinto CA, Costa ML. Soft-tissue sarcomas of the chest wall: prognostic factors. Chest 2005;127: 902-8.
10. Bacci G, Ferrari S, Bertoni F. Prognostic factors in nonmetastatic Ewing’s sarcoma of bone treated with adjuvant chemotherapy: analysis of 359 patients at the Instituto Ortopedico Rizzoli. J Clin Oncol 2000;18:4-11.
11. Rodriguez-Galindo C, Billups CA, Kun LE, Rao BN, Pratt CB, Merchant TE, Santana VM, Pappo AS. Survival after recurrence of Ewing tumors: the St. Jude Children’s Reasearch Hospital experience, 1979-1999. Cancer 2002;94:561-9.
12. Paulussen M, Ahrens S, Braun-Munzinger G. EICESS 92 ( European Intergroup Cooperative Ewing’s Sarcoma Study) - preliminary results. Klin Pediatr 1999;211:276-283.
13. Schuck A, Ahrens S, Konarzewska A, Paulussen M, Frohlich B. Hemithorax irradiation for Ewing tumors of the chest wall. Int J Radiat Oncol Biol 2002;54:830-8.
14. Shamberger RC, LaQuaglia MP, Gebhardt MC, Neff Jr, Tarbell NJ, et al. Ewing sarcoma/primitive neuroectodermal tumor of the chest wall: impact of initial versus delayed resection on tumor margins, survival and use of radiation therapy. Ann Surg 2003;238:563-7; discussion 567-8.
15. Shamberger RC, LaQuaglia MP, Krailo MD, Miser JS, Pritchard DJ, et al. Ewing sarcoma of the rib: results of an intergroup study with analysis of outcome by timing of resection. J Thorac Cardiovasc Surg 2000;119:1154-61.
16. Schovanec J, Mracek J, Havlas V, Trc T. Ewing’s sarcoma in children - current surgical treatment options, evaluation of our patients. Acta Chir Orthop Traumatol Cecz 2004;71:220-7.
17. Pfannschmidt J, Geisbusch P, Muley T, Hoffmann H, Dienemann H. Surgical resection of secondary chest wall tumors. Thorac Cardiovasc Surg 2005;53:234-9.
18. Soyer T, Karnak I, Ciftci AO, Senocak ME, Tanyel FC, Buyukpamukcu N. The results of surgical treatment of chest wall tumors in childhood. Pediatr Surg Int 2006;22:135-9.
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 51, No 1, siječanj - ožujak 2007
Autori: M. Žganjer, I. Cigit, A. Čizmić, A. Bonevski, J. Stepan, G. Jakovljević, I. Bumči, A. Kljenak
Referenca rada:
DOI: