Kontaminacija akcidentalnih rana anaerobnim bakterijama u djece

Cilj ovog rada bio je odrediti značenje kontaminacije akcidentalnih rana klostridijima u djece kao i važnost bakteriološke dijagnoze u slučajevima gdje klinički nije prisutna slika teške infekcije. Retrogradno smo pregledali povijesti bolesti djece koja su u posljednjih pet godina liječena u našoj bolnici zbog akcidentalnih rana, a s pozitivnim bakteriološkim izolatom klostridija iz brisa rane. Klostridiji su izolirani u tekućem mediju te na krvnom agaru. Identifikacija bakterija učinjena je s pomoću komercijalnih testova (API ANA, bioMerieux), a osjetljivost na antibiotike određena je semikvantitativnim testovima (ana ATB, bioMerieux). Klostridiji su izolirani u brisevima rana u 18-ero djece ( 12-ero s lacerokontuznim ranama i 6-ero s opeklinama). U njih osmero brisevi su uzeti tijekom primarne obrade rane, a u ostalih 10-ero kasnije (između drugog i petog dana). Najčešći izolat bio je Clostridium perfringens (12). Slijedili su Clostridium sp. (4), te po jedan izolat Clostridium butiricum i Clostridium ramosum. U 12-ero djece bila je riječ o polimikrobnoj kontaminaciji. U 14-ero djece primijenjena je antibiotska terapija. U njih 17-ero nije bilo kliničke manifestacije teže infekcije. Jedno dijete razvilo je kliničku sliku plinske gangrene. Iako su teške infekcije uzrokovane klostridijima u djece rijetke, smatramo da je bakteriološka obrada akcidentalnih rana potrebna.

VIŠE U ENGLESKOJ VERZIJE TEKSTA
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 49, No 4, listopad - prosinac 2005
Autori: I. Bumči, A. Lukić-Grlić, T. Vlahović, M. Jasprica
Referenca rada:
DOI: