Waterhouse-Friderichsenov sindrom uzrokovan Beta-hemolitičkim Streptokokom grupe A

Prikazan je slučaj inače zdrave djevojčice koja je umrla nakon 21 sata bolesti sukladne Waterhouse-Friderichsenovom sindromu. Hemokulturom i kulturom cerebrespinalnog likvora otkriven je beta-hemolitički streptokok grupe A što upućuje da ovaj mikroorganizam može uzrokovati Waterhouse-Friderichsenov sindrom u imunokompetentnih osoba.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 47, No 4, listopad - prosinac 2003
Autori: I. Ivić, D. Ledina, B. Lukšić, N. Puzina-Ivić, M. Tonkić, I. Bradarić, S. Prgomet
Referenca rada:
DOI: