Limfangiom – cistični higrom sredoprsja

U radu je prikazano sedamnaest mjesečno žensko dijete s cističnim higromom lijevog gornjeg sredoprsja. Tumor je uzrokovao ekspiracijsku dispneju od trećeg mjeseca života.
CT-om i ultrazvukom je utvrđeno da se radi o cističnoj tumorskoj tvorbi ispunjenoj tekućinom. Tumor je u cijelosti operativno odstranjen.
Dijagnoza cističnog higroma postavljena je patohistološki.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 47, No 4, listopad - prosinac 2003
Autori: M. Raos, S. Batinica, K. Kovač, N. Aberle
Referenca rada:
DOI: