Algoritam dijagnostičkih postupaka i terapijskog pristupa kroničnoj opstipaciji u djece

Velika učestalost opstipacije među djecom može predstavljati problem liječniku kad treba odlučiti o dijagnostičkim postupcima i terapijskom pristupu. Zbog toga Hrvatsko društvo za pedijatrijsku gastreonterologiju, hepatologiju i prehranu daje preporuke za dijanozu i liječenje dojenčadi i djece koja pate od opstipacije. Pristup je podijeljen u postupke koje provodi pedijatar ili liječnik obiteljske medicine te postupke koji su u području pedijatrijskog gastroenterologa. Dijagnostički postupci su anamneza i fizikalni pregled koji uključuje digitorektalni pregled. Ti su prvi koraci ponekad dovoljni za postavljanje dijagnoze funkcijske opstipacije. U drugim se slučajevima primljenjuju laboratorijske pretrage, radiološke, manometrijske pretrage, te analize vremena prolaska tvari korz crijevo. Ako je potvrđena opstipacija, prvi je korak uklanjanje retiniranog fecesa. Mjere za sprječavanje ponovnog nakupljanja su dijetetske mjere, behavior liječenje te laksativi. Ova faza može trajati mjesecima. Cilj je liječenja postići redovitu defekaciju bez poteškoća, straha i bez lijekova.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 47, No 4, listopad - prosinac 2003
Autori: M. Hegeduš-Jungvirth, N. Jelić, S. Kolaček, M. Peršić, D. Radman, D. Tješić-Drinković, J. Vuković
Referenca rada:
DOI: