Provjera uspješnosti liječenja mjerenjem razine eozinofilnog kationskog proteina (ECP) u serumu u djece s astmom

Astma je multifaktorski uzrokovana bolest. Prema današnjim spoznajama se smatra da je eozinofilima posredovano oštećenje respiratornog epitela glavni mehanizam u patogenezi ove bolesti. Mjerenjem razine eozinofilnog kationskog proteina (ECP) markera eozinofilne aktivacije, otkriva se alergijska upala u dišnom traktu kao i dinamika upale tijekom liječenja. Cilj rada bio je otkriti upalnu reakciju u atopičara te uspješnost provedene protuupalne terapije, mjerenjem razine ECP-a u serumu bolesnika s astmom i spirometrijskog parametra FEV1. Analizirane su dvije skupine nasumce izabranih bolesnika s atopijskom astmom, čiji je tijek bolesti zahtijevao uvođenje protuupalne terapije. Svaka se skupina sastojala od po deset ispitanika. Prva je skupina putem inhalacije primala dinatrijev kromoglikat, a druga inhalacijski kortikosteroid flunisolid. U svih ispitanika određivana je razina ECP-a u serumu te FEV1 prije početka protuupalnog liječenja i nakon dva mjeseca provedenog liječenja. U obje skupine ispitanika došlo je do statistički značajnog pada razine ECP-a (p = 0,000 za skupinu s natrijevim kromoglikatom; p = 0,033 za skupinu s flunisolidom), kao i statistički značajnog porasta FEV1 (p = 0,020 u skupini s dinatrijevim kromoglikatom; p = 0,002 u skupini s flunisolidom). Povećana razina ECP-a govori o prisutnosti alergijske upale u dišnom traktu. Protuupalni lijekovi dovode do značajnog pada razine ECP-a, odnosno porasta vrijednosti FEV1. Mjerenjem razine ECP-a i FEV1 moguće je pratiti uspješnost liječenja i prohodnost dišnih putova.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 47, No 3, srpanj - rujan 2003
Autori: I. Zubović, V. Rožmanić, V. Ahel, S. Banac
Referenca rada:
DOI: