Izolirani nedostatak imunoglobulina A u serumu djece s glutenskom enteropatijom

Izolirani nedostatak IgA u serumu najčešća je primarna imunodeficijencija. Podatci o učestalosti u glutenskoj enteropatiji (GE) znatno variraju. Redom primitka, istražili smo prevalenciju izoliranog nedostatka IgA u serumu kod 176-ero djece s GE, i 1386-ero djece s nespecifičnim abdominalnim kolikama (kontrolna skupina). U sve djece određena je razina imunoglobulina (IgA, IgM, IgG), antiglijadinska antitijela (AGA), razreda IgA i IgG i antiendomizijska antitijela (EMA) u serumu. Genetsku podlogu istražili smo analizom alela razreda II HLA. U četvero djece (2,27%; 1:44) utvrđen je odsutan ili nemjerljivo nizak IgA u serumu, što je značajna razlika u odnosu na kontrolnu skupinu (0,22%; 1:462, p < 0,001). U IgA deficijentne djece nađene su povišene razine AGA-IgG, dok je izostalo povišenje AGA-IgA i EMA. Prevalencija izoliranog nedostatka IgA u serumu je deseterostruko viša nego u kontrolnoj skupini, a relativni rizik pridruženog IgA nedostatka u GE iznosi 10,72. U djece s GE i pridruženim IgA deficitom nađen je tipičan DRB1*0301-DQA1*0501-DQB1*0201 prošireni celijakični HLA haplotip.
Ovo istraživanje upozorava na to da u osoba s izoliranim nedostatkom IgA u serumu treba tražiti GE. Na sličan način, pri interpretaciji negativnih rezultata AGA-IgA i EMA, treba izmjeriti razinu imunoglobulina.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 47, No 3, srpanj - rujan 2003
Autori: Z. Jurčić, S.Radina – Jurčić, O. Žaja Franulović, A.Zubčić, A. Tešija
Referenca rada:
DOI: