Stečene kromosomske anomalije u djece s non-Hodgkinovim limfomom

U ovome radu prikazali smo rezultate ispitivanja stečenih klonskih kromosomskih anomalija u našoj grupi djece s non-Hodgkinovim limfomom. Istraživanjem je obuhvaćeno 16 pacijenata. Analiza je izvršena na preparatima dobivenim direktnom metodom obrade limfnih čvorova, koštane srži i drugih zahvaćenih tkiva. Kromosomi su identificirani pomoću GTG- i CBG- tehnika pruga. Klonske anomalije kromosoma nađene su u 12 pacjenata (75%), nestabilnost kromosoma i znaci klonske evolucije bili su prisutni u 3, pseudodiploidan klon u 2, hiperdiploidan u 8 i hipotriploidan klon u 2 bolesnika sa klonskim kromosomskim anomalijama. Strukturne anomalije kromosoma identificirane su kod 11 bolesnika, od toga su najčešće aberacije kromosoma broj 1 identificirane kod 6 pacijenata.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 47, No 3, srpanj - rujan 2003
Autori: I. Petković, M. Nakić, J. Konja, G. Petković
Referenca rada:
DOI: