Kvaliteta života djece i adolescenata oboljelih od epilepsije u Grčkoj

Cilj naše studije bio je ocijeniti zdravstvenu kvalitetu života (Health Related Quality of Life - HRQOL) djece i adolescenata oboljelih od epilepsije, te napraviti ocjenu upitnika QOLIE-AD-48 u Grčkoj. Predstavljene su sociodemografske značajke pacijenata uključenih u studiju. Studija je rađena na uzorku od 55 djece i adolescenata (u dobi od 8 do 18 godina) s grčkog govornog područja oboljelih od idiopatske epilepsije koji su bili obuhvaćeni medicinskim tretmanom i koji su u protekloj godini imali barem jedan napad. Oni su popunili upitnik QOLIE-AD-48 kojim se ispitivao učinak epilepsije na nekoliko aspekata kvalitete života (Quality of Life - QOL). Posebno su se koristila pitanja o utjecaju epilepsije, pamćenju/koncentraciji, stavovima prema epilepsiji, tjelesnom funkcioniranju, stigmi, društvenoj potpori, ponašanju u školi i zdravstvenim percepcijama. Statistička je analiza pokazala kako je sve od naprijed navedenog bilo u umjerenoj do snažnoj pozitivnoj korelaciji s ukupnim rezultatom QOL-a, uz izuzetak podskale društvene potpore. Ova je studija također pokazala da je upitnik QOLIE-AD-48 pouzdan i vjerodostojan instrument mjerenja za grčku djecu i adolescente oboljele od epilepsije.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 47, No 2, travanj-lipanj 2003
Autori: I. Rizou, C. Kotsalis, C. Panou, P. Demakakos, A. Papavasiliou
Referenca rada:
DOI: