Registar rizičnog novorođenčeta

Regionalni registar rizične i oštećene djece osnovan je 1. listopada 1981. na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci za područje triju sjeverozapadnih županija Hrvatske. U isto je vrijeme s radom započela i Ambulanta za djecu s neurorazvojnim smetnjama. Cilj ovog rada je prikazati metode rada Registra i Ambulante i njihov značaj za rano otkrivanje, pa prema tome i rano liječenje takve djece. Predstavljeni rezultati odnose se na jedan segment dvadesetogodišnjeg rada Registra koji je obuhvatio djecu rođenu i nastanjenu u Rijeci i njenoj okolici.
Smetnje u razvoju uključuju cerebralnu paralizu, mentalnu retardaciju, oštećenja vida, sluha i govora, poteškoće u komunikaciji, obrazovanju i socijalizaciji.
Prevalencija cerebralne paralize (CP) je 3,6 na 1000 novorođenčadi (123 CP na 33.778 novorođenčadi). Od čimbenika rizika koje pratimo, najnepovoljniju prognozu imaju prematuritet, asfiksija, neurološka simptomatologija i svaka teška bolest ili infekcija u neonatalnoj dobi. Od 123 djece s cerebralnom paralizom rođene i nastanjene u Rijeci i njenoj okolici u razdoblju od 1982. do 1997. godine, 104 (84,6%) rođeno je prije 37. tjedna gestacije – dok je 19 njih (15,4%) rođeno u 37. tjednu gestacije ili nakon njega. Analiza udjela djece s cerebralnom paralizom u određenoj skupini gestacijske dobi ukazuje na korelaciju: što je kraće trajanje gestacije, veća je prevalencija cerebralne paralize.
Rezultati naših istraživanja pokazuju da 35,9% djece s cerebralnom paralizom ima epilepsiju. Rizična djeca nisu a priori oštećena, njih samo treba pratiti s najvećom mogućom pažnjom i na primjeren način liječiti.
Ključne riječi:
Kategorija: Zaštita djeteta
Broj: Vol. 47, No 2, travanj-lipanj 2003
Autori: Z. Modrušan Mozetič, M. Križ, E. Paučić Kirinčić, A. Sasso, I. Prpić, I. Vlašić Cicvarić
Referenca rada:
DOI: