Neurološki i spoznajni ishod djece izvanredno niske i vrlo niske rodne mase do dobi od 4 godine

UVOD: Prospektivna istraživanja koja prate dugoročni razvojni ishod prijedobno rođene dijece s izvanredno i vrlo niskom porođajnom težinom u stalnom su porastu.
Našim istraživanjem pratili smo neurološki i spoznajni ishod u djece rođene s iznimno(<1000 g) i vrlo (<1500 g) niskom porođajnom težinom do dobi od 4 godine s korekcijom za gestacijsku dob.
CILJ: Cilj rada bio je istražiti pojavnost neuroloških i spoznajnih sekvela u ove dječje populacije te usporediti neurološki i spoznajni razvojni status u dobi djece od dvije i četiri godine
ISPITANICI I METODE: U Klinici za pedijatriju "Kantrida", Kliničkog Bolničkog Centra u Rijeci putem Regionalnog registra rizične i oštećene djece te u okviru rada Ambulante za djecu sa smetnjama razvoja pratili smo 49-ero djece rodne mase do 1499 grama (petoro od 630-999 g i 44-ero od 1000 -1499 g).
REZULTATI: Veće razvojne smetnje dijagnosticirane su do druge godine života s korekcijom za gestacijsku dob (cerebralna paraliza koju je razvilo 21 dijete, smetnje vida 19-ero djece, oštećenje sluha 1 dijete).Psihologijsko testiranje provedeno u dobi od 4 godine pokazuje značajniju prisutnost spoznajnih deficita (poremećaja govora, pamćenja, mišljenja, deficit pažnje, hiperaktivnost, teškoće u vizuelnoj percepciji i perceptualnoj organizaciji, smetnje grafomotorike).
ZAKLJUČAK: Djeca s iznimno/vrlo niskom porođajnom težinom često imaju velika odstupanja u razvoju s teškim sekvelama, kako u razvoju motorike, senzorike, tako i u mentalnom razvoju.
Ovoj dječjoj rizičnoj populaciji neophodna je prospektivna ciljano organizirana zdravstvena skrb sveobuhvatnog pristupa. Uz to je potrebno definirati što bolju strategiju pomoći , kako u specifičnim habilitacijskim stupcima, tako i u organizaciji odgojno obrazovnog programa i socijalne skrbi.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 47, No 2, travanj-lipanj 2003
Autori: Z. Modrušan Mozetič, I. Prpić, N. Sindičić Šimundić, I. Cicvarić Vlašić, E. Paučić Kirinčić
Referenca rada:
DOI: