Moguća uloga iodiniranog kontrasta u pogoršanju akutnog oštećenja bubrega kod kritično bolesnog novorođenčeta – prikaz bolesnika

Više modalitetni pristup neophodan je za postizanje točne dijagnoze u slučaju prirođenih srčanih  grešaka prisutnih kod novorođen- četa. Napredak u medicinskim slikovnim metodama povećao je ovisnost o podacima dobivenim  radiološkim pretragama. Među- tim, neke od tih pretraga  zahtijevaju primjenu  kontrasta, što može  povećati rizik od kontrastom izazvanog  akutnog oštećenja bubrega. Opisujemo slučaj novorođenčeta s  transpozicijom  velikih arterija, koje je izloženo iodiniranom kontrastu tijekom angio-tomografije. Nedugo nakon ovoga postupka kod novorođenčeta je nastupila anurija uz povišene razine  ureje i kreatinina pa je dijagnosticirano akutno oštećenje bubrega izazvano kontrastom. Ubrzo potom  dijete je umrlo usprkos primjeni peritonejske dijalize. Analiza provedena post mortem pokazala je  proširenu koagulativnu nekrozu kortikalnih i medularnih slojeva bubrega.
Ključne riječi: AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA; SRČANE GREŠKE, PRIROĐENE; KONTRASTNA SREDSTVA
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 65, No 1, siječanj - ožujak 2021
Autori: Wevelin Santos de Matos, Fernando Silva Ramalho, Inalda Facincani, Paulo Henrique Manso
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:49-52
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.8

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.