Molekularna dijagnostika alergije na kravlje mlijeko

Alergija na kravlje mlijeko najčešća  je alergijska bolest u ranom djetinjstvu. Oko 80% proteina  prisutno je u krutoj frakciji (kazeini, kazeinski kompleks), a oko 20% u tekućoj frakciji (sirutki) mlijeka. Sirutka sadrži α-laktalbumin   (Bos d 4) i β-laktoglobulin (Bos d 5), albumin goveđeg seruma (Bos d 6), imunoglobuline (Bos d 7) i  laktorferin.  Ukupni kazein (Bos d 8) čine četiri različite frakcije: αS1-kazein (Bos d 9),  αS2-kazein (Bos d 10), β-kazein (Bos d 11) i κ-kazein (Bos d 12). Za određivanje tih pojedinačnih  alergenskih molekula primjenjuje se tzv. komponentna  dijagnostika (engl. Component  Resolved  Diagnosis, CRD), koja je omogućila identifika- ciju glavnih (Bos d 4 i Bos d 5 i sve kazeinske  molekule) i sporednih (Bos d 6, Bos d 7 i laktoferin), odnosno križno reaktivnih (Bos d 5 i Bos d  6) alergenskih molekula. Buduća istraživanja omogućit će određivanje dijagnostičke značajnosti  otkrivanja pojedinačnih aler- genskih molekula. Veliki napredak očekuje se i u području molekularne  biologije, genomike, proteomike i bioinformatike.
Ključne riječi: ALERGOLOGIJA  I IMUNOLOGIJA; MLIJEKO; DIJETE; PATOLOGIJA, MOLEKULARNA
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 65, No 1, siječanj - ožujak 2021
Autori: Anica Džajić, Iva Topalušić, Asja Stipić Marković
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:43-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.7

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.