Učiteljska percepcija simptoma impulzivnosti/hiperaktivnosti i nepažnje među učenicima osnovne škole u Hrvatskoj

Glavni cilj ovog istraživanja bio je ispitati percepcije učitelja simptoma impulzivnosti /  hiperaktivnosti i nepažnje, spolne i dobne razlike te povezanost s akademskim i sociodemografskim obilježjima učenika i njihovih obitelji. Tako je  1.026-ero osnovnoškolskih nastavnika procjenjivalo 1.383-je učenika kod kojih su uočene poteškoće u  ponašanju i emocijama u školskom okruženju. Vanderbiltova ljestvica za procjenu – Upitnik za  učitelje primijenjena je za mjerenje impulzivnosti/hiperaktivnosti i nepažnje kako bi se indicirala  pojavnost tih ponašanja kod selekcioniranih učenika. Učitelji su izvijestili da se  impulzivnost/hiperaktivnost pojavljuje povremeno do često, dok se nepažnja pojavljuje često. Kao  što je očekivano, impulzivnost/hiperaktivnost, kao i nepažnja, uočeni su češće kod dječaka i kod  mlađih učenika nego kod djevojčica, osim kod nepažnje koja je podjednako zamijećena kod svih  dječaka, bez obzira na dob. Impulzivnost/ hiperaktivnost i nepažnja su procijenjeni u manjoj mjeri  kod djevojčica. Školovanje prema individualiziranom odgojno-obrazovnom planu je povezano sa  simptomima impulzivnosti/hiperaktivnosti i nepažnje samo kod dječaka, dok su neka akademska i  socijalnope- dagoška obilježja učenika i obitelji također povezana sa simptomima ADHD-a. Pravodobno  prepoznavanje i rana dijagnostika mogu biti značajni u formiranju potpore u školi i obitelji kod  učenika koji imaju poteškoće u ponašanju i emocijama.
Ključne riječi: ADHD; ŠKOLOVANJE UČITELJA; ŠKOLE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 1, siječanj - ožujak 2021
Autori: Nataša Vlah, Sanja Skočić Mihić, Snježana Sekušak Galešev
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:27-35
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.5

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.