Procjena povezanosti perinatalnih čimbenika, ranog psihomotornog razvoja i prirođenih malformacija lokomotornog sustava s pojavnošću idiopatske skolioze radi ranijeg probira rizične djece

Idiopatska skolioza je razvojni poremećaj kralježnice s postraničnom krivinom u frontalnoj ravnini  uz kut prema Cobbu veći od 10 st. Izražena u manjem stupnju je estetski poremećaj, ali kod većeg može doći do oštećenja funkcije srca  i pluća. Zbog nepoznavanja etio- logije liječenje je simptomsko, usmjereno na ranije prepoznavanje  i pravodobno liječenje radi sprječavanja progresije. Cilj istraživanja je identificiranje  prediktora za razvoj idiopatske skolioze analizom perinatalnih čimbenika, ranog razvoja i  prirođenih malformacija sustava za kretanje, kako bi se anamnezom i kliničkim pregledom prepoznala  rizična djeca. Analizirali smo 100 ispitanika s idiopat- skom skoliozom (79 djevojčica i 21 dječak)  u dobi od 6-18 godina s kutom prema Cobbu od 15 i više stupnjeva, te kontrolnu skupinu od 100  ispitanika bez idiopatske skolioze. Podatci su unešeni u upitnik, a statistička analiza rađena je  Mann-Whitneyjevim, Leveneo- vim testom, hi-kvadrat, Fisherovim egzaktnim i t-testom. U ispitivanim  skupinama našli smo značajnu razliku u parametrima: miro- vanje majki u trudnoći, faza puzanja,  menarhe i mutacija glasa, pojavnost ravnih stopala, dorzalgija, skraćenje noge i deformacija  koštano-zglobnog sustava. Kod devetero djece kasno je dijagnosticirana skolioza u dobi od 15-18  godina, a prema tipu skolioze bilo je: 4C 55, 3C 20, E 18 i n3n4 7 ispitanika. Postoji značajna  razlika u skupini djece s idiopatskom skoliozom i bez nje u razvoju, simptomi- ma i deformacijama  koštanog sustava koje se identificiraju anamnezom i pregledom prije kliničkih znakova, a upućuju na  povećani rizik razvoja u kasnijoj životnoj dobi. Sastavili smo upitnik ispunjavanjem kojeg kod  mlađe klinički neupadne djece identificiramo onu s povećanim rizikom, te ih možemo češće  kontrolirati, ranije dijagnosticirati idiopatsku skoliozu i započeti optimalno liječenje.
Ključne riječi: SKOLIOZA; FAKTORI RIZIKA; PROBIR
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 1, siječanj - ožujak 2021
Autori: Đurđica Kesak-Ursić, Ivica Fotez, Alma Ćurtović, Ljiljana Katunac, Romana Bogojević, Bojana Cigić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:13-20
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.3

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.