Dijagnostička vrijednost biljega oksidativnog stresa i metaboličkih poremećaja kod nedonoščadi u ranom neonatalnom razdoblju

Cilj istraživanja bio je procijeniti biljege oksidativnog stresa i metaboličkih poremećaja kod  nedonoščadi te ispitati njihovu udruženost s kratkoročnim ishodima u ranom neonatalnom razdoblju kako bi se utvrdili prediktori nepovoljnih  ishoda. Istraživanje je obuhvatilo 46 nedonoščadi gestacijske dobi ≤32 tjedna u ranom neonatalnom razdoblju: 1. skupina od 12  nedonoščadi sa smrtnim ishodom i 2. skupina od 34 nedonoščadi s povoljnim  ishodom.  Biljezi  metaboličkih  poremećaja,  oksidativnog  stresa i antioksidantnog sustava analizirani su u pupčanoj  krvi i mokraći prvog i drugog dana života. Procjena parametara  oksidativnog (8-izoprostan)  i  antioksi- dantnog sustava (aktivnost katalaze i superoksid dismutaze (SOD)) te metaboličkog  stresa  (laktat, piruvat, omjer laktata i piruvata (LPR), NAD+/NADH)  potvrdila je energetsku neravnotežu i  prisutnost tkivne hipoksije kod novorođenčadi s lošim ishodom. Utvrđeni su sljedeći rizični  čimbenici nepovoljne prognoze kod novorođenčadi u ranom neonatalnom razdoblju: asfiksija (p=0,038),  rana sepsa (p=0,003), intraventrikulsko  krvarenje (p=0,029), hiperlaktatemija  (p=0,013), povišena  razina piruvata (p=0,002), povišen LPR (p=0,008), snižena aktivnost katalaze (p=0,003) i SOD  (p=0,001). Logistička regresija pokazala je da je stopa smrtnosti pozitivno pove- zana s  asfijksijom, ranom sepsom i razinom laktata te negativno povezana s aktivnošću SOD. U zaključku,  intenzivan oksidativni i metabolički stres kod nedonoščadi udružen je s nepovoljnim ishodima u  ranom neonatalnom razdoblju. Kombinacija asfiksije i rane sepse zajedno s visokom razinom laktata i  sniženom aktivnošću SOD predviđa nepovoljan ishod u ranom neonatalnom razdoblju.
Ključne riječi: METABOLIČKI POREMEĆAJI; OKSIDATIVNI STRES; NEDONOŠČAD
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 1, siječanj - ožujak 2021
Autori: Halyna Pavlyshyn, Iryna Sarapuk, Kateryna Kozak, Olga Klishch
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:7-12
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.2

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.