Biomarkeri alergije u djece preosjetljive na alergen Dactilis glomerata u sezoni cvjetanja rdobrade

Cilj je usporediti  vrijednosti  biomarkera  alergije, ukupnog IgE-a (uIgE), specifičnog IgE-a  (sIgE), indeksa specifičnog IgE-a (IsIgE) prema alergenu trave rdobrade Dactilis glomerata (Dac g) i eozinofilnih granulocita u sezoni  cvatnje i izvan nje. Odabrana su djeca s dokazanom preosjetljivošću na alergene rdobrade (N=80).  Svrstana su u dvije skupine. Skupina 1: djeca obrađena u sezoni peluda- cije (N=64). Skupina 2:  djeca obrađena izvan sezone peludacije (N = 16). Koncentracija odabranih parametara određena je  standar- diziranim laboratorijskim postupcima. Vrijednosti svih ispitivanih biomarkera alergije,  osobito sIgE-a i IsIgE-a, bile su statistički zna- čajno veće u skupini djece testirane u sezoni  cvjetanja rdobrade nego izvan nje (p<0,05). Posljedično tome je i korelacija između biomarkera bila  bolja u sezoni izloženosti uzročnome alergenu. Dobiveni rezultati upućuju na to da bi biomarkere  alergija, a osobito sIgE-a i IsIgE-a trebalo određivati u vrijeme izloženosti alergenu Dac g.
Ključne riječi: ALERGOLOGIJA  I IMUNOLOGIJA; BIOMARKERI; IMUNOGLOBULIN E
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 1, siječanj - ožujak 2021
Autori: Anica Džajić, Giorgije Petković, Mateja Šegović
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:1-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.1

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.