Neurološke manifestacije i komplikacije autoimunih bolesti crijeva u djece

Upalna bolest crijeva i celijakija autoimune su bolesti kojima su crijeva zajednički specifični ciljni organ, ali obje se smatraju sistemskim bolestima koje se mogu manifestirati i izvanintestinalnim simptomima. Cilj istraživanja: Istražiti učestalost neuroloških poremećaja sa celijakijom i upalnom bolesti crijeva u dječjoj i adolescentnoj dobi. Materijali i metode: Istraživanje je provedeno retrospektivno prikupljanjem podataka u Klinici za dječje bolesti KBC-a Split u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2019. U istraživanje je uključeno 122-je bolesnika s dijagnozom upalne bolesti crijeva ili celijakije. Ispitanicima su analizirani podatci: spol i dob prilikom dijagnoze autoimune bolesti crijeva, prisutnost i tip neuroloških simptoma te dob u kojoj je došlo do manifestacije. Rezultati: Najviše bolesnika je bolovalo od Crohnove bolesti (35,2%), potom od ulceroznog kolitisa (30,3%) te celijakije (27,9%). Udio djece s neurološkim simptomima u skupini oboljelih od celijakije je 32,4%, ulceroznog kolitisa 16,2% i Crohnove bolesti 4,7%. Udio neuroloških simptoma u istraživanoj skupini je veći kod oboljelih od celijakije nego kod oboljelih od upalnih bolesti crijeva i postoji statistički značajna povezanost neuroloških simptoma s vrstom bolesti (P=0,005). Najčešći neurološki simptom u istraživanoj skupini je glavobolja, a ostale neurološke manifestacije su: epilepsija, cerebrovaskularna bolest, pervazivni razvojni poremećaj, zastoj u psihomotornom razvoju i tikovi. Zaključak: Upalne bolesti crijeva i celijakija kronične su bolesti kojima je potrebno dugoročno praćenje liječnika gastroenterologa, ali iako neurološke manifestacije nisu učestale, određeni dio bolesnika ih ima ili će ih razviti, stoga je važno pravodobno prepoznavanje, a može biti potrebno i dugoročno praćenje neurologa i u odrasloj dobi.
Ključne riječi: UPALNE BOLESTI CRIJEVA; CELIJAKIJA; NEUROLOŠKI POREMEĆAJI
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 64, No 4, listopad - prosinac 2020
Autori: Radenka Kuzmanić Šamija, Kristina Lovrić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:290-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.42

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.