Povezanost selektiranih čimbenika sa stavom trudnica prema cijepljenju

Cilj je ispitati znanje, informiranost i stav prema cijepljenju u odnosu na selektirane čimbenike kod trudnica. Dodatni cilj je istražiti razlike u obilježjima trudnica sklonih i nesklonih cijepljenju te ispitati izvore njihova informiranja o cijepljenju djece. Za kvantitativni dio istraživanja primijenjen je upitnik, konstruiran prema smjernicama Sage Vaccine Hesitancy Working Group. U istraživanje su uključene trudnice koje su došle na kontrolni pregled u SKB Mostar na Kliniku za ginekologiju i porodništvo. Za kvalitativni dio istraživanja upotrijebljena je metoda fokus skupine koja se sastojala od 8 trudnica na Klinici za ginekologiju i porodništvo. Veličina uzorka u ispitivanoj skupini je 100 ispitanica. Većina ispitanica, njih 90 (90%), ima pozitivan stav prema cijepljenju, dok njih 10 (10%) cijepljenje smatra nepotrebnim. Značajan broj ispitanica, njih 71 (71%), vjeruje da farmaceutske tvrtke proizvode sigurna i učinkovita cjepiva. Ispitanice koje cijepljenje smatraju korisnim, u većem se postotku za izvor informacija služe stručnom literaturom. Ispitanice koje ne vjeruju napisima protiv cijepljenja manje su zabrinute njegovim nuspojavama. Selektirani čimbenici kao što su očekivanje prvog djeteta, življenje u gradu i visoka obrazovanost povezani su s pozitivnim stavom prema cijepljenju i višom razinu zabrinutosti trudnica u odnosu na njegove nuspojave, no razlika nije statistički značajna. Izvor informacija povezan je sa stavom trudnica prema cijepljenju. Statistički značajno veći broj ispitanica navodi da mediji ne utječu na njihovu odluku o cijepljenju. Ispitanice koje ne vjeruju napisima protiv cijepljenja statistički su značajno manje zabrinute njegovim nuspojavama. Stoga je nužno unapređenje komunikacije i edukacije zdravstvenih djelatnika o cijepljenju prema trudnicama, što će potaknuti veću pokrivenost cijepljenjem.
Ključne riječi: POVEZANOST; STAV; TRUDNICE; CIJEPLJENJE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 64, No 3, srpanj - rujan 2020
Autori: Darjan Franjić, Ivana Franjić, Jelena Ravlija
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:180-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.28

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.