Procjena ranog motoričkog repertoara u izrazito nedonošene dojenčadi

Kvalitativni i kvantitativni aspekti ranog motoričkog ponašanja dojenčeta mogu uputiti na indikacije za kasnija neurološka odstupanja. Procjena motoričkog repertoara u dobi uvijanja i vrpoljenja, uz procjenu spontanih pokreta, jedan je od instrumenata procjene ranog neuromotoričkog razvoja radi utvrđivanja njegovog rizika. Cilj ovog istraživanja odnosio se na ispitivanje optimalnosti motoričkog repertoara i kakvoće spontanih pokreta u izrazito nedonošene dojenčadi bez oštećenja mozga. U istraživanje je uključeno 45-ero dojenčadi rođene prije 28. tjedna gestacije, bez evidentiranih lezija na magnetskoj rezonanciji mozga. Procjena spontanih pokreta prema Prechtlu i optimalnosti motoričkog repertoara obavljena je u terminski očekivanoj dobi te u korigiranoj dobi od tri mjeseca. Medijan gestacijske dobi bio je 25 tjedana i 5 dana. Normalni pokreti uvijanja zabilježeni su kod 13-ero (29%) dojenčadi. Medijan optimalnosti motoričkog repertoara u dobi uvijanja iznosio je 32 (IQR = 20 – 40). Pokreti vrpoljenja uočeni su kod 34-ero (76%) dojenčadi. Medijan optimalnosti motoričkog repertoara u dobi vrpoljenja iznosio je 22 (IQR = 12 - 28). Oskudan repertoar pokreta uvijanja učestalo je obilježje ranog neuromotoričkog razvoja izrazito nedonošene dojenčadi, koje je većinom prolaznog karaktera. Razina motoričke optimalnosti u dobi vrpoljenja niža je od rezultata koji postiže zdrava dojenčad rođena u terminu. Posljedična odsutnost pojedinih kriterija optimalnosti u motoričkom ponašanju izrazito nedonošene dojenčadi može nam poslužiti kao polazište u planiranju ciljanih ranih intervencija.
Ključne riječi: NOVOROĐENČE; NEDONOŠENOST; MOTORIČKA AKTIVNOST; RAST I RAZVOJ
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 64, No 3, srpanj - rujan 2020
Autori: Ana Katušić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:159-65
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.25

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.