Kako roditelji percipiraju kvalitetu života povezanu sa zdravljem njihove zdrave djece i adolescenata

Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi kako roditelji procjenjuju sadašnju kvalitetu života povezanu sa zdravljem svoje zdrave djece i adolescenata. Ukupno je 278 roditelja zdrave djece (srednja dob 10,79±1,03 godina) i adolescenata (srednja dob 14,15±1,01 godina) pozvano da sudjeluju u istraživanju. Svi sudionici izabrani su iz dvije javne škole u gradu Ternopilu, Ukrajina. Naknadno je 148 sudionika isključeno iz studije zbog nepotpunih podataka u upitniku Child Health Questionnaire Parent Form-50 (CHQ-PF50). Tako je istraživanje obuhvatilo 130 roditelja zdrave djece (n=55) i zdravih adolescenata (n=75). Rezultati studije pokazali su kako nema razlike u sumarnom zbiru za fizičko zdravlje i sumarnom zbiru za psihosocijalno zdravlje između djece i adolescenata, dok je usporedba ovih sumarnih rezultata pokazala značajno lošije psihosocijalno zdravlje u odnosu na fizičko zdravlje u svim skupinama pedijatrijskih ispitanika (t=9,19; p=0,000000). Također smo utvrdili izravnu korelaciju sumarnog zbira za fizičko zdravlje i sumarnog zbira za psihosocijalno zdravlje (r=0,45; p=0,000000). Roditelji zdravih adolescenata pridali su niži zbir na upitniku CHQ-PF50 za domene globalnog ponašanja i emocionalnog utjecaja na roditelje. Kvaliteta života kod zdravih djevojčica bila je udružena sa smanjenom domenom globalnog zdravlja u usporedbi sa zdravim dječacima. Za razliku od djevojčica, dječaci su bili obilježeni nižim zbirom na upitniku CHQ-PF50 za domene ponašanja, ograničenja u obiteljskim aktivnostima i obiteljske kohezije. Prema izvješćima roditelja sumarni zbir za fizičko zdravlje i sumarni zbir za psihosocijalno zdravlje nisu se razlikovali između djece i adolescenata. Psihosocijalno zdravlje djece i adolescenata bilo je lošije od njihova fizičkog zdravlja.
Ključne riječi: Kvaliteta života ; zdravl je; Djeca; adolescenti
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 64, No 3, srpanj - rujan 2020
Autori: Halyna Pavlyshyn, Tetiana Kovalchuk, Victoria Furdela, Kateryna Kozak, Nataliia Luchyshyn, Nataliya Haliyash
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:151-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.24

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.