Otkrivanje nedostatka alfa-1-antitripsina u djece s plućnim bolestima

Ovim smo radom željeli upozoriti na dijagnostičku vrijednost elektroforeze serumskih proteina u otkrivanju nedostatka alfa-1-antitripsina u djece s plućnim bolestima. U tu je svrhu u djece (u dobi od 6 do 14 godina) s upalnim plućnim bolestima (N=181, astma - 76, pneumonija – 84, ponavljajuća pneumonija – 11, tuberkuloza - 10) učinjena elektroforeza serumskih proteina, kvantitativno određivanje koncentracije alfa-1-antitripsina te fenotipizacija i genotipizacija alfa-1-antitripsina. U bolesnika koji su imali alfa-1-frakciju u elektroforezi Ł 2,3 % određena je apsolutna koncentracija alfa-1-antitripsina, a u onih s koncentracijom alfa-1-antitripsina manjom od 2,0 g/L određen je fenotip odnosno genotip. Tako je u 2,76 % ispitanika otkriven fenotip/genotip MZ. Relativna elektroforetska alfa-1-globulinska frakcija Ł 2,3 % upućuje na potrebu daljnjih testiranja (koncentracija alfa-1-antitripsina, fenotipiziranje/genotipiziranje) u svrhu potvrđivanja/nepotvrđivanja dijagnoze nedostatka alfa-1-antitripsina.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 47, No 1, siječanj - ožujak 2003
Autori: S. Dodig, J. Živčić, M. Raos, L. Zimić, D. Ćaleta, G. Gunek, B. Nogalo, E. Topić, J. Demirović, I. ČepelakJba
Referenca rada:
DOI: