Mogućnosti lokalnih zajednica u ostvarivanju dječjih prava iz perspektive djece

Lokalne zajednice važan su čimbenik u pozitivnom razvoju djece, pa tako i u zaštiti njihovih prava. U suvremeno vrijeme lokalne zajednice poimaju se sve više i kao mjesta za aktivnu građansku participaciju, pa tako i za participaciju djece. Djeca su prepoznata kao društvena skupina i resurs zajednice, odnosno kao dionici koji svojim prijedlozima i inicijativama mogu unaprijediti život zajednice. Stoga je aktivno uključivanje djece, barem na razini konzultacija, postalo nova praksa u mnogim zajednicama. U radu se prikazuje istraživanje provedeno s djecom stanovnicima triju gradova/ općina u Hrvatskoj. Cilj istraživanja bio je utvrditi kako djeca u određenim lokalnim zajednicama vide njihove kapacitete u zadovoljavanju svojih potreba. Primijenjen je kvalitativni istraživački pristup. Rezultati pokazuju da djeca visoko vrjednuju uređen i lijep okoliš, osjećaj sigurnosti te dostupnost usluga, pa im se suprotno tome ne sviđa kad ovi aspekti nisu zadovoljeni u dovoljnoj mjeri. Djeca posebno ističu socijalni aspekt života u svojim zajednicama: dobre odnose, solidarnost te u tom smislu misle da bi njihovi gradovi i općine trebali biti bolji. U odnosu na vlastitu participaciju u svojoj lokalnoj zajednici djeca misle kako nisu prepoznata kao važni sudionici te kako ne utječu na donošenje odluka.
Ključne riječi: MREŽE ZAJEDNICA; LJUDSKA PRAVA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 64, No 2, travanj - lipanj 2020
Autori: Ivana Borić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:111-22
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.16

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.