Namjere sklapanja braka, rađanja djece i odlaska na rad u inozemstvo studenata Veleučilišta u Bjelovaru

Jedan od najznačajnijih aktualnih izazova pedijatrima u Hrvatskoj je smanjenje broja dojenčadi i male djece u zdravstvenoj skrbi, prvenstveno kao posljedica pada nataliteta i iseljavanja roditelja s djecom iz domovine. Cilj rada je istraživanjem namjera sklapanja braka, rađanja djece i iseljavanja iz Hrvatske izdvojiti ključne čimbenike koji determiniraju te namjere, kako bi se moglo djelovati na njih. Online anketom prikupljeni su podatci studenata Veleučilišta u Bjelovaru: sociodemografski podatci i podatci o namjeri sklapanja braka, rađanja djece i odlaska iz zemlje. Podatci su obrađeni metodama deskriptivne statistike, hi kvadrat testom su ispitane razlike utjecaja pojedinih skupina faktora na ispitivane varijable. Utjecaj varijabli koje su značajno povezane s namjerama ispitan je modelima binominalne i multinominalne logističke regresije. Kao značajni čimbenici utjecaja na ispitivane namjere izdvojile su se varijable „bračni status“, „najbolja dob za rađanje“, „stav prema vjeri“, „zaposlenje“ i „utjecaj zaposlenja na odluku sklapanja braka“. Metodama logističke regresije potvrđeno je značenje utjecaja prediktora „vjera“, „zaposlenje“ i „najbolja dob za rađanje“. Pozitivno djelovanje u pitanju navedene problematike pedijatar primarne zdravstvene zaštite ne može ostvariti samo radom u ordinaciji, nužne su aktivnosti u zajednici: rad s trudnicama, pomoć i potpora dojenju, skrb oko djetetova zdravlja, promocija roditeljstva i jačanje roditeljskih kompetencija. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije te se aktivnosti provode putem „Savjetovališta za djecu - prijatelji dojenja“, trudničkih tečajeva, skupina za potporu dojenja, ljekarni prijatelja dojenja, vrtića i knjižnica prijatelja dojenja, manifestacijama „Ljepota majčinstva“, „Obiteljske zabavne igre“, „Naše malo sunce“, „Rastimo zajedno“, „Baby fitness“,“ itd.
Ključne riječi: STUDENTI; BRAK; EMIGRACIJA I IMIGRACIJA; HRVATSKA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 64, No 2, travanj - lipanj 2020
Autori: Marija Čatipović, Martina Marković, Josip Grgurić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:66-73
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.10

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.