Ulaganja u djecu kao visoko isplativa socijalna investicija

Istraživanja različitih znanstvenih disciplina poput ekonomije, epidemiologije i psihologije upućuju na to da su ulaganja u programe i usluge namijenjene djeci vrlo isplative investicije. Takva ulaganja donose višestruke koristi, kako za djecu sudionike programa, tako i za njihove obitelji, državu i društvo. Jedan smjer istraživanja povezuje koristi od ulaganja u zdravlje djece koja mogu pozitivno utjecati na gospodarski rast. No koristi se očituju u više područja, od veće mogućnosti participacije roditelja u plaćenoj zaposlenosti, smanjivanja siromaštva djece i održivosti sustava socijalne zaštite, do ublažavanja demografskih pritisaka i pozitivnih učinaka na ekonomski rast. Premda su ulaganja u djecu i obitelji konstantno niža u Hrvatskoj od onih u zemljama Europske unije (EU) te iako postoji deklarativna opredijeljenost među političarima o njihovoj važnosti, ipak se u proračunu 2020. godine planira smanjenje financiranja. Dok izdvajanja u EU zemljama iznose u prosjeku 2,3% bruto društvenog proizvoda (BDP-a), u Hrvatskoj je to 1,8% BDP-a, uz blagi porast posljednjih godina zbog širenja sektora usluga za djecu u području predškolskog odgoja i obrazovanja. U hrvatskom kontekstu istraživanja navedene problematike posljednjih godina prednjače unutar discipline socijalnih djelatnosti radovima koji upućuju na to da su programi i usluge namijenjene djeci isplative socijalne investicije, posebice kad je riječ o djeci u rizicima. Ulaganja u djecu postaju sve važnija radi unapređenja dječje dobrobiti, ali i zbog velikih demografskih izazova u Hrvatskoj.
Ključne riječi: DJEČJA DOBROBIT; SOCIJALNE PROMJENE
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 64, No 2, travanj - lipanj 2020
Autori: Zdenko Babić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:56-65
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.9

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.