Prilog raspravi o zdravstvenim aspektima demografske politike

Osnovne naglaske ovog rada autor je izložio kao moderator na stručno-znanstvenom skupu u organizaciji Matice hrvatske: “ Demografskii zdravstveni aspekti hrvatskog školstva“, održanom 2004. godine. Kako se demografski trendovi ne poboljšavaju, to autorponovo u okviru Akademije medicinskih znanosti organizira raspravu za okruglim stolom s istom temom. Kao moderator ovih skupovaraspravu usmjerava na to da djetetove potrebe i interesi budu u fokusu! Ne umanjujući značenje socioekonomskih činioca nademografska kretanja, valja imati u vidu dijete kao najveću vrijednost obitelji i zajednice u cjelini. Posljedično, u radu se kao posebnapitanja ističu neke dvojbe, ali i motivirajuće sintagme.
Ključne riječi: DEMOGRAFIJA; HRVATSKA
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 64, No 2, travanj - lipanj 2020
Autori: Josip Grgurić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:51-5
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.8

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.