Akutna neurološka zbivanja u djece liječene od akutne limfoblastične leukemije

U nezanemarivom broju pedijatrijskih bolesnika s akutnom limfoblastičnom leukemijom komplikacije primijenjene kemoterapije i radioterapije uključuju akutnu neurotoksičnost, koja se može manifestirati kao cerebrovaskularna bolest, infekcija, skup nespecifičnih neuroloških simptoma i znakova, ili pak kao jasno definirani i prepoznatljivi kliničko - radiološki sindrom. Iako akutna neurološka zbivanja rijetko završavaju smrtno, najčešće je ipak riječ o hitnim stanjima koja nerijetko zahtijevaju odgodu ili promjenu terapije te mogu biti praćena trajnim posljedicama, poput epilepsije i kognitivne disfunkcije. Prikazujemo tri slučaja akutne neurotoksičnosti u djece s leukemijom liječene u našem Zavodu. Temeljem kliničke slike, laboratorijskih i radioloških nalaza okarakterizirana su kao moždana ishemija, sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije i edem mozga sa sindromom neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona. Uz pravodobnu i adekvatnu terapiju u sve troje bolesnika zamijećen je potpuni neurološki oporavak.
Ključne riječi: LEUKEMIJA, LIMFOBLASTIČNA; CENTRALNI NERVNI SISTEM; NEUROTOKSIČNOST
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 64, No 1, siječanj - ožujak 2020
Autori: Izabela Kranjčec, Gordana Jakovljević, Nikolina Kranjec, Ana Tripalo Batoš, Lana Lončar
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:35-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.6

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.