Utjecaj prehrambenih navika na stupanj oralne higijene u djece

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li povezanost stupnja oralne higijene djece s njihovim prehrambenim navikama te mijenja li se taj odnos kroz različite dobne skupine. Uz navedeno, analizirane su promjene prehrambenih navika djece prema njihovoj dobi i stupnja oralne higijene po dobnim skupinama ispitanika. U istraživanju je anketirano ukupno 102-je ispitanika u dobi između 0 i 18 godina, pri čemu je omjer ženskih i muških ispitanika bio približno jednak. Na temelju dobi ispitanici su razdijeljeni u tri skupine; djeca predškolske dobi (0 do 6 godina), djeca mlađe školske dobi (7 do 10 godina) i ona starije školske dobi (11 do 18 godina). Pripremljena su dva kratka upitnika u kojima je bilo potrebno odabrati jedan od ponuđenih odgovora na postavljeno pitanje. Upitnik o oralnoj higijeni sastojao se od šest pitanja, a upitnik o prehrambenim navikama djece sadržavao je sedam pitanja. Kako bi više parametara ispitanih u svakom upitniku bilo zamijenjeno samo jednom varijablom, formirane su dvije varijable, prehrambene navike (DH) i indeks oralne higijene (OHI). Na temelju bodovanja odgovora iz upitnika ispitanici su svrstani u skupinu s dobrom ili lošom oralnom higijenom te u skupinu s dobrim ili lošim prehrambenim navikama. Rezultatima istraživanja potvrđeno je postojanje statistički značajne razlike u stupnju oralne higijene djece različitih dobnih skupina: najviša je kod djece u najmlađoj dobnoj skupini, do 6 godina, dok je niža kod djece mlađe i starije školske dobi. Analizom povezanosti dobi i prehrambenih navika djece uočeno je postojanje statistički značajnog utjecaja dobi na prehrambene navike, pri čemu one postaju lošije s porastom dobi. Statistički značajna povezanost OHI i prehrambenih navika djece nije utvrđena. Uz navedeno, povezanost oralne higijene i prehrambenih navika ne ovisi o dobnoj skupini.
Ključne riječi: PREHRANA; ORALNA HIGIJENA; DJEČJA STOMATOLOGIJA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 64, No 1, siječanj - ožujak 2020
Autori: Martina Batinić, Rebecca Bašić, Sanja Kolarić, Dubravka Negovetić-Vranić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:28-34
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.5

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.