Informirani pristanak u pedijatrijskim istraživanjima

Razlike u stupnju razvoja, kao i kulturološke i vjerske različitosti mogu utjecati na etički pristup u različitim dijelovima svijeta. Osnovna načela medicinske etike su dobrobit, neškodljivost, samostalnost, približavanje informacija i socijalna pravda. Sa ciljem postizanja željenog odnosa bolesnik-liječnik moramo ustrajati u nastojanjima prihvaćanja ideje informiranog pristanka i poticanja što bolje komunikacije. Doktrina informiranog pristanka u pedijatriji zahtijeva od liječnika upoznavanje roditetelja bolesnika s postupcima koji će se primijeniti, njihovim dobrim stranama, rizicima i alternativama. Tek kad se roditeljima omogući razumijevanje ponuđenih mogućnosti, oni imaju pravo pristati na ponuđeni postupak ili ga odbiti. Ponekad postoje i situacije u kojima je neophodan pristanak maloljetnih bolesnika. Pedijatri, kao stručnjaci u zdravstvenoj skrbi djeteta, obvezni su davati informacije vezane za postojeća klinička ispitivanja uz istodobno savjetovanje djece koja bi trebala biti uključena u ta istraživanja. Klinička istraživanja mogu biti vezana za uzroke bolesti, poboljšanja u dijagnostici i terapiji ili nove spoznaje o patofiziologiji. U razvoju etičkih istraživanja u farmakologiji treba prepoznati dobrobit djeteta. S tim u vezi liječnici se ponekad suočavaju s teškom odlukom koga uključiti ili izostaviti iz pojedinog postupka ili istraživanja. Razlike među državama dolaze do izražaja pri postavljanju indikacija za pojedine terapijske postupke i kod obveze dobivanja informiranog pristanka u hitnim situacijama. Moralni imperativ za širenjem pedijatrijskih istraživanja je važan, ali postupci ipak nisu bez rizika. Pretjerana i/ili nekontrolirana istraživanja u pedijatriji, pogrješke, minimalna ulaganja i profesionalne zablude mogu dovesti do toga da djeca postanu “terapijska siročad“. Zaštita djece zahtijeva predviđanje djetetovog razumijevanja događaja, njegove reakcije i moguće rane i kasne posljedice. Naša zajednička obveza je pomoći da u budućnosti budemo sposobniji pružiti djelotvorno i sigurno liječenje i da unaprijedimo zdravstvenu skrb u dječjoj dobi.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 47, No 1, siječanj - ožujak 2003
Autori: M. Harjaček
Referenca rada:
DOI: