Artroskopije lakta u djece i adolescenata

Unatoč tehničkoj zahtjevnosti artroskopije lakta, vidljiv je porast primjene ove metode za liječenje u pedijatrijskoj populaciji. Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi koliki je udio artroskopija lakta u djece i adolescenata u ukupnom broju artroskopskih zahvata na laktu te utvrditi postoji li razlika u postotnom udjelu dijagnoza radi kojih se obavljala artroskopija lakta između skupine djece i adolescenata te skupine odraslih osoba. Pretraživanjem operacijskih protokola Klinike za ortopediju KBC-a Zagreb pronađeno je da je u desetogodišnjem razdoblju u 196-ero bolesnika učinjena artroskopija lakta, a 35-ero od njih je u trenutku zahvata bilo mlađe od 18 godina. Svu medicinsku dokumentaciju koja je bila dostupna u elektroničkoj i papirnatoj bazi podataka Klinike sustavno je pregledao liječnik koji nije sudjelovao u liječenju tih bolesnika. Rezultati provedenog istraživanja upućuju na to da je jedna petina od ukupnog broja artroskopija lakta tijekom promatranog razdoblja načinjena u pedijatrijskih bolesnika. U pedijatrijskoj populaciji bolesnika vodeće indikacije za artroskopiju bili su sindrom sinovijalnog nabora i osteohondritis disekans lakta, dok su u odraslih to bile poslijetraumatske kontrakture te primarni osteoartritis lakta. U svih je 35-ero ispitanika pedijatrijske populacije operacijski zahvat protekao bez komplikacija, dok je tijekom praćenja zamijećena jedna komplikacija. S obzirom na rezultate ovog istraživanja, kao i spoznaja iz literature, možemo zaključiti da je artroskopija lakta pouzdana i učinkovita kirurška metoda liječenja različitih ozljeda i oštećenja lakta u djece i adolescenata.
Ključne riječi: ARTROSKOPIJA; LAKAT; DJECA; ADOLESCENT
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 64, No 1, siječanj - ožujak 2020
Autori: Ivan Bojanić, Marko Krpeljević, Igor Knežević, Damjan Dimnjaković, Tomislav Smoljanović
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:1-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.1

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.