Proliferacijski obilježivači (ki-67 i pcna), p53 i bcl-2 u kongenitalnim tumorima

Kongenitalni tumori su vrlo rijetki s učestalošću od 1-4/100,000 živorođenih. Pretežno su dobroćudni. Za predviđanje biološkog ponašanja kongenitalnih tumora valjalo bi odrediti proliferacijsku aktivnost i ekspresiju p53 i bcl-2. U ovom istraživanju imunohistokemijska analiza je učinjena na arhivskom materijalu parafinskih kocaka. Za pospješivanje imunohistokemijske reakcije materijal je prethodno obrađen u mikrovalnoj pećnici. Intenzitet reakcije je vrednovan semikvantitativno. Analizirali smo 14 dobroćudnih i 10 zloćudnih kongenitalnih tumora različitih histoloških tipova. U dobroćudnim tumorima utvrđena je slaba ekspresija proliferacijskih obilježivača i p53. Zloćudni tumori, posebice rabdomiosarkomi pokazali su jaku ekspresiju istraživanih markera. Utvrđena je statitstički značajna razlika u ekspresiji bcl-2 u zloćudnim tumorima (p < 0,05) dok ekspresija Ki-67, PCNA i p53 između skupina zloćudnih i dobroćudnih tumora nije bila značajna. Faktorska analiza pokazala je korelaciju između imunohistokemijske ekspresije bcl-2 (p = 0,000062) i PCNA (0,03552) i zloćudnosti tumora. Nije utvrđena korelacija između kliničkih pokazatelja (spol, dob, veličina tumora) i ostalih analiziranih markera.
Naši rezultati pokazuju prisutnost Ki-67, PCNA, p53 i bcl-2 u kongenitalnim tumorima, poglavito bcl-2 u zloćudnim tumorima. Točnu ulogu istraživanih obilježivača u patogenezi navedenih tumora valjalo bi analizirati na većim skupinama tumora određenih histoloških tipova.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 47, No 1, siječanj - ožujak 2003
Autori: B. Krušlin, A. Čizmić, H. Čupić, V. Radotić, J. Stepan Giljević, B. Anić, M. Belicza
Referenca rada:
DOI: