Kakvoća života i razina tjelesne aktivnosti djece mlađe školske dobi s juvenilnim idiopatskim artritisom u Primorsko-goranskoj županiji

Cilj ovog presječnog istraživanja je utvrditi kvalitetu života (QOL) i razinu tjelesne aktivnosti djece mlađe školske dobi s juvenilnim idiopatskim artritisom (JIA) na lokaciji Primorsko-goranske županije u usporedbi sa zdravim vršnjacima te utvrditi koje su najizraženije razlike među njima vezane za kakvoću života. Metode: Istraživanje je provedeno na 13-ero djece s JIA-om s popisa liječene na Klinici za dječju reumatologiju i 17-ero zdrave djece iz osnovne škole. Djeca su bila u dobi između 8-14 godina. Svi sudionici, uključujući njihove roditelje, ispunili su upitnike za procjenu razine svoje tjelesne aktivnosti (Physical Activity Questionnaire for Children; PAQ-C) i kvalitetu života (Quality of life Pediatric Quality of Life InventoryTM Generic Core Scale; Rheumatology Module Scale). Rezultati su pokazali statistički značajne razlike u kakvoći života vezanoj za fizičko funkcioniranje/zdravlje (p =0,033), školske aktivnosti (p = 0,008) i psihosocijalno zdravlje (p = 0,033) između JIA i kontrolne skupine. Odgovori iz reumatološkog upitnika otkrili su statistički značajnu razliku u kakvoći života vezanoj za bol (p = 0,041), dnevne aktivnosti (p = 0,011), liječenje (p = 0,002), zabrinutost (p = 0,0006) i komunikaciju ( p = 0,0002) između JIA i kontrolne skupine. JIA skupina pokazala je značajno nižu razinu tjelesne aktivnosti (p = 0,008). Otkrivena je statistički značajna (p = 0,0000) povezanost između kakvoće života vezane za bol i one vezane za fizičko funkcioniranje/zdravlje (r = 0,94), emocionalno funkcioniranje (r = 0,71), socijalno funkcioniranje (r = 0,74) ), funkcioniranje u školi (r = 0,56) i psihosocijalno zdravlje (r = 0,80). Zaključci: Rezultati istraživanja sugeriraju da JIA utječe na kakvoću života u gotovo svim područjima oboljele djece mlađe školske dobi, te da su najveće razlike prema zdravim vršnjacima prisutne u kakvoći života vezanoj za brigu o svom zdravlju i komunikaciju o njihovoj bolesti.
Ključne riječi: ARTRITIS, JUVENILNI; FIZIČKA AKTIVNOST; KAKVOĆA ŽIVOTA; ŠKOLE; DIJETE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 63, No 4, listopad - prosinac 2019
Autori: Tanja Grubić Kezele, Slaven Medjimurec, Marcel Bukarica, Antonela Čorapović, Ariana Fužinac-Smojver
Referenca rada: Paediatr Croat. 2019;63:145-52
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.32

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.