Promjene orofacijalnih struktura i idiopatske skolioze

U radu se prikazuju istraživanja uzajamne povezanosti pojave idiopatskih skolioza kralježnice i anomalija orofacijalnog koštanog susatava. U tu svrhu provedeno je istraživanje u 202-je ispitanika u životnoj dobi od 7 do 17 godina s idiopatskom skoliozom od 20 do 60 stupnjeva mjerenim po Cobbu. U kontrolnoj skupini bilo je 640-ero ispitanika bez ikakvih znakova iskrivljenja kralježnice ili lošeg držanja. U klinički indiciranim slučajevima su, osim kliničkih pregleda, obavljena i radiološka ispitivanja. U ispitanika s idiopatskom skoliozom patološki oralni nalaz nađen je u 78.7% a u kontrolnoj skupini u 45% slučajeva. Stečene anomalije orofacijalnog kostura nađene su podjednako često u obje skupine ispitanika, ali su zato nasljedne anomalije (77%) statistički značajno češće nađene u djece s idiopatskom skoliozom, nego kod djece bez nje (25%). Stoga je očito da postoji zajednička genetska predispozicija za nastanak anomalija orofacijalnog kostura i idiopatskih skolioza. Rezultati naših istraživanja upućuju na potrebu posvećivanja posebne pozornosti svakom djetetu s otkrivenim nasljednim anomalijama orofacijalnog kostura, kako bi se pomoglo eventualnom ranom otkrivanju mogućih deformacija kralježnice. Isto tako u sve djece s već otkrivenom deformacijom kralježnice u smislu skolioze potrebna je opservacija pedodonta i ortodonta.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 47, No 1, siječanj - ožujak 2003
Autori: O. Lulić-Dukić, W. Dukić, H. Jurić
Referenca rada:
DOI: