Ososkopija – metoda za liječenje juvenilne koštane ciste kalkaneusa

Juvenilne koštane ciste (JKC) ubrajamo u skupinu benignih koštanih lezija koje se pojavljuju u djece. Kalkaneus je prema učestalosti treća lokalizacija pojave JKC-a. Više od 60% JKC-a kalkaneusa je asimptomatsko, a kad su simptomatske, očituju se povremenom bolnošću, osjetljivošću na palpaciju te povremenim lokalnim naticanjem. Odluka o načinu liječenja JKC-a kalkaneusa donosi se na osnovi veličine ciste i bolesnikovih simptoma. Kritična veličina JKC-a kalkaneusa definira se kada cista na magnetskoj rezonanciji zahvaća 100% poprečnog presjeka kalkaneusa u koronarnoj ravnini te barem 30% u sagitalnoj ravnini. Ciste takve veličine postaju simptomatske i zbog znatno većeg rizika nastanka patološke frakture savjetuje se njihovo kirurško liječenje. Najčešće primijenjena metoda kirurškog liječenja JKC-a kalkaneusa je otvoreni zahvat, tijekom kojeg se nakon detaljnog čišćenja i kiretaže ciste preostala šupljina u kosti ispuni autolognim ili homolognim koštanim presatkom. No danas se endoskopski zahvat smatra jednakovrijednom opcijom liječenja JKC-a kalkaneusa, a budući da se taj endoskopski zahvat čini u šupljini kosti, naziva se ososkopijom. Bolesniku u dobi od 14 godina dijagnosticirana je cista u kalkaneusu koja je na magnetskoj rezonanciji zahvaćala čitav poprečni presjek kosti, i na koronarnim i transverzalnim presjecima, te više od 30% poprečnog presjeka kalkaneusa na sagitalnom presjeku. Ososkopski mu je obavljena kiretaža ciste, a preostala šupljina u kosti mu je ispunjena homolognim koštanim presatkom. U radu se detaljno opisuje primijenjena operacijska tehnika uz pregled literature radi vrednovanja uspješnosti provedene metode u odnosu na druge opisane metode kirurškog liječenja JKC-a kalkaneusa.
Ključne riječi: KOŠTANE CISTE; KALKANEUS; TRANSPLANTACIJA KOSTI; FRAKTURE
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 63, No 3, srpanj - rujan 2019
Autori: Damjan Dimnjaković, Mihovil Plečko, Igor Knežević, Ivan Bojanić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2019;63:126-31
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.29

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.