Procjena poboljšanja motorike cerebralno paraliziranog djeteta sa spastičnom kljenuti donjih udova primjenom varijabilne abdukcijske ortoze za kukove

Varijabilna abdukcijska ortoza za kukove (VAHO) u primjeni je više od 20 godina. Proizvođač je preporuča za poboljšanje motorike u spastične kljenuti bilo koje etiologije i prevenciju dislokacije kukova u cerebralno paraliziranog (CP) djeteta, ali u literaturi nema publiciranih kliničkih ispitivanja koja to potvrđuju. Cilj istraživanja je procjena uspješnosti ortotičke opskrbe VAHO ortozom djece sa CP-om i spastičnom kljenuti donjih udova, klinički ocjenjujući parametre poboljšanja motorike, kako bi se objektivizirala razlika u izraženosti motoričkog odstupanja bez ortoze, u ortozi i nakon šest mjeseci njene primjene. Metode: Klinički pregled i ispunjavanje upitnika. Kod 10-ero ispitanika (šest dječaka i četiri djevojčice u dobi od četiri do 12 godina) promatrani su parametri: poboljšanje djetetova stava u sjedenju, stajanje, hodanje, izraženost križanja nogu u hodu i udaljenost prijeđena u metrima bez ortoze, u ortozi i nakon šest mjeseci njene primjene. Statistička analiza je rađena Wilcoxon testom vezanih parova. Rezultati: Za 80% ispitanika indikacija za primjenu ortoze je bila opravdana, jer je dovela do poboljšanja motorike, a 20% ispitanika odustalo je od njene primjene. Analiza rezultata je pokazala statistički značajnu razliku poboljšanja motorike djece u ortozi u odnosu na motoriku bez nje, koje je evidentno i nakon šest mjeseci primjene, a za parametar hodna pruga u metrima i poboljšano. Zaključak: Ispitivanje je potvrdilo uspješnost primjene ortoze, tj. poboljšanje motorike u CP djeteta sa spastičnom kljenuti donjih udova. Kako nema značajnijeg broja publiciranih radova s procjenom uspješnosti primjene VAHO ortoze, ovaj rad može pomoći kliničarima pri odluci o ortotičkoj opskrbi u djece sa spastičnom kljenuti donjih udova. Potrebno je dulje praćenje kod većeg broja korisnika kako bi se detaljnije ispitao učinak ortoze.
Ključne riječi: KUK; ORTOZA; CEREBRALNA PARALIZA; PARALIZA
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 63, No 3, srpanj - rujan 2019
Autori: Đurđica Kesak-Ursić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2019;63:113-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.26

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.