Identifikacija infekcije rotavirusom tijekom epidemije proljeva kod djece mlađe od pet godina u Lampungu, Indonezija

Cilj studije bio je procijeniti razmjere infekcije rotavirusom tijekom epidemije proljeva kod djece mlađe od pet godina te istražiti moguće čimbenike rizika koji uzrokuju proljev izazvan rotavirusom. Ovo poprečno istraživanje provedeno je od rujna do prosinca 2016. i od lipnja do srpnja 2018. godine. Uzorci stolice i sociodemografski podaci prikupljeni su za bolničke i izvan-bolničke bolesnike s proljevom mlađe od pet godina. Identifikacija rotavirusa imunokromatografskom metodom i lančanom reakcijom polimeraze provedena je pomoću Eiken Rota i Taq PCR Master Mix. Stopa infekcije rotavirusom bila je 74,3%. Stopa infekcije rotavirusom bila je viša kod muških nego kod ženskih bolesnika, a najviša je utvrđena kod djece mlađe od 2 godine. Nije bilo statistički značajne razlike u povijesti dojenja i socioekonomskom statusu između skupine pozitivne na rotavirus i skupine negativne na rotavirus. U zaključku, stopa infekcije rotavirusom bila je visoka među djecom mlađom od pet godina s akutnim proljevom u Lampungu, Indonezija.
Ključne riječi: ROTAVIRUS; PROLJEV; INDONEZIJA
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 63, No 3, srpanj - rujan 2019
Autori: Elsa Fitri Ana, Rury Mega Wahyuni, Laura Navika Yamani, Zayyin Dinana, Devi Oktafiani, Ni Luh Ayu Megasari, Maria Inge Lusida, Juniastuti, Soetjipto
Referenca rada: Paediatr Croat. 2019;63:100-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.24

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.