Stenoza dušnica u novorođenčadi na strojnoj ventilaciji

Prikazana su četiri djeteta sa stečenom stenozom dušnica uzrokavanom strojnim prodisavanjem. Jedno je dijete bilo donešeno, tri su djeteta nedonoščad. Strojno prodisavanje trajalo je 6-68 dana. U dijagnostici stečene stenoze dušnica najvažnije pretrage su bronhoskopija, MSCT, bronhografija. Potrebno je višemjesečno bronhoskopsko praćenje stečene stenoze dušnica, dok se stenoza konačno ne uobliči, kako bi se odabrao najprikladniji način liječenja. U liječenju stenoza dušnica primjenjuje se kiruška resekcija stenotičnog dijela, dilatacija, laserska fotokarbonizacija, krioterapija, te ugradnja endobronhalne proteze-stenta.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 47, No 1, siječanj - ožujak 2003
Autori: M. Raos, Ž.  Bumber, R. Grizelj Šovagović
Referenca rada:
DOI: