Razvojni poremećaj kuka: prevencija i konzervativno liječenje djeteta u dobi od prvog do šestog mjeseca

Sekundarna prevencija razvojnog poremećaja kuka usmjerena je na rano otkrivanje i primjenu najučinkovitijih terapijskih i preventivnih postupaka. Primjena selektivnog ili neselektivnog probira ovisi o incidenciji razvojnog poremećaja kuka i povezana je s troškovima zdravstvenog sustava pojedine države. Cilj konzervativnog liječenja razvojnog poremećaja kuka je postići i zadržati koncentričnu redukciju, usmjeriti rast i razvoj zgloba kuka prema normalnim morfološko-anatomskim odnosima i izbjeći komplikacije tijekom liječenja, posebice avaskularnu nekrozu. Ranim liječenjem razvojnog poremećaja kuka sprječava se adolscentna koksartroza i rani invaliditet. U liječenju se primjenjuju različite vrste ortoza čija je funkcija zadržavanje koncentrične redukcije kuka u poštednoj poziciji.Fizikalna terapija je važna za dobivanje normalne pokretljivosti kuka kod aduktorne kontrakture, simetrične ili asimetrične, koja otežava stabilnu retenciju nakon koncentrične redukcije kuka.
Ključne riječi: POREMEĆAJ KUKA, RAZVOJNI – dijagnoza , prevencija i kontrola, liječenje
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 63, No 2, travanj - lipanj 2019
Autori: Ozren Vrdoljak, Dinko Kolarić, Javor Vrdoljak
Referenca rada: Paediatr Croat. 2019;63:71-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.11

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.