Znanje i preporuke o sigurnom spavanju dojenčadi među pedijatrima primarne zdravstvene zaštite u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Cilj: Istražiti poznavanje rizičnih čimbenika za sindrom iznenadne dojenačke smrti od pedijatara primarne zdravstvene zaštite uSplitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.Ispitanici i metode: Presječnim istraživanjem obuhvaćeni su PPZZ-i u SDŽ-u, DNŽ-u i BBŽ-u u razdoblju od veljače do rujna 2018.godine. Pedijatrima je dostavljen upitnik sa 18 pitanja koja se odnose na mišljenja o spavanju i dojenju, savjete što ih daju roditeljimasvojih bolesnika te znanje o SIDS-u.Rezultati: Analizirano je 29 anketa, a većina ispitanika je starija od 55 godina. Većina pedijatara (72%) tvrdi da rutinski razgovara sroditeljima svojih bolesnika o sigurnom spavanju. Pritom svi ispitani PPZZ-i savjetuju roditeljima da dojenčad stave spavati u kolijevkuu sobi s njima. Njih 72% preporuča položaj na leđima, a ostali na boku. Više od pola (52%) ispitanika ne smatra da pušenje oca iliizloženost duhanskom dimu majke u trudnoći povećava rizik od SIDS-a, a 38% ih ne smatra ni da majčino pušenje povećava rizik.Većina (76%) PPZZ-a ne zna da hranjenje formulom značajno povećava rizik od SIDS-a. Polovina ispravno smatra da je zajedničkospavanje povezano s duljim trajanjem dojenja.Zaključak: Nedostatno je znanje PPZZ-a o rizičnim čimbenicima za SIDS. S obzirom na to da većina pedijatara rutinski razgovara sroditeljima dojenčadi o sigurnom spavanju, bitno je da budu upoznati s najnovijim preporukama.
Ključne riječi: IZNENADNA DOJENAČKA SMRT; PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA; PRESJEČNO ISTRAŽIVANJE; RIZIČNI ČIMBENICI
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 63, No 2, travanj - lipanj 2019
Autori: Ivana Barbir, Marija Čatipović, Marija Radonić, Irena Zakarija Grković
Referenca rada: Paediatr Croat. 2019;63:49-55
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.8

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.