Zbrinjavanje otežanog dišnog puta – vječni izazov: prikaz bolesnika

Uvod: Zbrinjavanje dišnog puta od vitalne je važnosti za bolesnika kod kojeg je indiciran rekonstruktivni zahvat nakon opsežnihopeklina lica i vrata. Kontrakture koje nastaju nakon takvih ozljeda mogu dovesti do nemogućnosti intubacije i ventilacije, što predstavljarijetku ali životno ugrožavajuću situaciju. Prikazati ćemo uspješno zbrinjavanje pedijatrijskog bolesnika sa očekivano otežanimzbrinjavanjem dišnog puta.Prikaz slučaja: Četrnaestogodišnji dječak sa opsežnom opeklinom lica, vrata i prsnog koša bio je predviđen za rekonstruktivni zahvat.Cijeljenje opekline, koja je nastala 14 mjeseci prije planiranog zahvata, rezultiralo je opsežnom kontrakturom i promjenom anatomijelica i vrata. Radi promijenjenih anatomskih odnosa bilo je očekivano da će zbrinjavanje dišnog puta biti otežano. Za vizualizacijuglasnica korišten je fleksibilni fiberoptički bronhoskop s pripremljenim endotrahealnim tubusom dok je bolesnik bio u plitkoj sedacijii disao spontano. Nakon vizualizacije glasnica bolesnik je dobio fentanil (Fentanyl, GlaxoSmithKline) i tiopental (Thiopental, Rotexmedica)te je potom intubiran iz prvog pokušaja. Nastavljena je balansirana opća anestezija, planirani zahvat je uspješno dovršen.Bolesnik je ekstubiran prvi postoperativni dan bez ikakvih komplikacija.Zaključak: Otežani dišni put u pedijatrijskih bolesnika je problem povezan s brojnim rizicima i komplikacijama. Prepoznavanje otežanogdišnog puta uz adekvatnu pripremu i poznavanje algoritama za zbrinjavanje otežanog dišnog puta ključno je za sigurnostbolesnika.
Ključne riječi: zbrinjavanje dišnog puta; opekline; intubacija

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 63, No 1, siječanj - ožujak 2019
Autori: Ksenija Črnjar, Sandra Kralik, Ivana Kerovec Sorić, Ivan Bekavac, Zoran Barčot, Diana Butković
Referenca rada: Paediatr Croat. 2019;63:38-41
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.7

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.