Retrospektivno ispitivanje zdravstvene kvalitete života u kongenitalnom ekvinovarusu (s ishodima prijavljenim od strane bolesnika)

Kod liječenja pes ekvinovarusa, liječnici su skloniji objektivnim mjerenjima, dok je poznavanje subjektivne kvalitete života pacijentasekundarno, a ne promatrano istodobno. Cilj je bio istaknuti značaj izvještavanja bolesnika u upitnicima o kvaliteti života. Ovaretrospektivnastudija obuhvatila je 75 bolesnika s ekvinovarusom (44 dječaka i 28 djevojčica, prosječne dobi 12,45 (raspon 2-30godina; 3 nedostaju). Liječenje je bilo tipično u 55 bolesnika (posteromedijalno otpuštanje), dok je Ponseti metoda primijenjena u 20bolesnika. Upotrijebljeni su sljedeći upitnici: EQ-5D-3L i Clubfoot Disease Specific Instrument for Health Science, Rosenberg Scale forPsychological Sapiens i naš vlastiti sociološki upitnik. Prosječni EQ-5D indeks bio je 0,86, a srednji EQ-VAS 79,92, što je niže od podatakaza mađarsku populaciju. Prema rezultatima posebnog upitnika o kvaliteti života, bol u stopalima i pronalaženje odgovarajućihcipela uzrokovali su najveće probleme bolesnicima uključenim u ispitivanje. Rezultati upitnika o kvaliteti života pokazali su da jepronalaženje odgovarajućih cipela koje neće dovesti do pogoršanja boli bio najveći problem za sudionike studije. Prosječni skorRosenbergoveljestvice bio je 22,2 (maksimalno 30) bodova. U pojedinim slučajevima nije bilo značajnih nalaza, međutim, korelacijesu pronađene prilikom ispitivanja u skupini sudionika s niskom samoprocjenom. Unutarnja konzistentnost korištenih instrumenatabila je prikladna (Cronbach alfa: 0,831-0,939), a kombinirani upitnici korišteni su za identifikaciju svakog aspekta kako je naznačenosrednjim i visokim Spearmanovim korelacijskim vrijednostima (rs = 0,539-0,916).
Ključne riječi: pes ekv inovarus; kv aliteta života; mjere ishoda prijavljene od strane pacijenata

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 63, No 1, siječanj - ožujak 2019
Autori: Aliz Bohner-Beke, Szilvia Jámbori, Lívia Vass, János Kránicz, Veronika Végh, Henriette Pusztafalvi
Referenca rada: Paediatr Croat. 2019;63:11-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.3

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.